פטורים למגישי בקשה לוויזה מגוונת אשר שהו באופן בלתי חוקי בארה”ב

באופן כללי, אם מגיש בקשה לויזה אינו זכאי או מסורב בגלל עבר פלילי, באפשרותו לעתור לפטור מהחוק המונע ממנו קבלת תשובה חיובית. עתירה שכזאת לא תמיד אפשרית, ומאמר קצר זה יתמקד בעותר אשר משאר הבחינות זכאי לקבל ויזה, אך קיבל סירוב רק בגלל שהייה מעבר לתקופה שאושרה לו בעת ביקור קודם לארה”ב (שהות בלתי חוקית).

חוק ההגירה והלאום  מגדיר שהות בלתי חוקית כפרק הזמן שבו אדם, שאינו אזרח ארה”ב, שוהה בארה”ב לאחר תום פרק הזמן שאושר לו, או אם האדם נמצא בתחומי ארה”ב בעקבות כניסה בלתי חוקית, בלי שקיבל חנינה על כך INA 212(a) (9)(B)(ii). לפי חוק זה, אם אדם שוהה בארה”ב באופן בלתי חוקי מעל 180 יום אך פחות משנה, ועוזב את המדינה מרצונו החפשי, תיאסר עליו הכניסה מחדש לארה”ב למשך שלוש שנים מתאריך יציאתו, אך בתום התקופה יוכל להגיש מחדש בקשה. אם האדם שהה בארה”ב באופן בלתי חוקי מעל שנה ועזב מרצונו הטוב, לא יוכל להגיש בקשה במשך 10 שנים. חשוב להדגיש שההגדרה “מרצונו הטוב” פירושה הוא שהעזיבה את גבולות המדינה נעשתה לפני שהחל הליך רשמי כלשהו נגדו על ידי רשויות ההגירה.

לאור כל זאת, חשוב מאוד לעדכן את העותרים שבמידה וסורבו כניסה לארה”ב במעבר הגבול, חיוני שיבקשו למשוך רשמית את בקשתם לכניסה, ובכך יבצעו למעשה עזיבה מרצון של גבולות המדינה.

ניקח לדוגמא משפחה שעתרה לויזת הגירה במסגרת התכנית המגוונת, כאשר אחד מבני הזוג שהה בעבר בארה”ב באופן לא חוקי או גורש ממנה. במקרה זה, גם אם העותר הראשי וילידהם של בני הזוג קיבלו תשובה חיובית, ייתכן שבן הזוג ששהה בעבר באופן לא חוקי בארה”ב יקבל תשובה שלילית. על מקבל התשובה השלילית להגיש לשירותי ההגירה האמריקאיים (USCIS) בקשה לפטור מהחוק הרלוונטי, באמצעות טופס  I-601  בצירוף מסמכים נוספים רלוונטיים, ולבקש בדיקה מחדש של מחלקת בטחון המדינה (U.S. DEP. OF HOMELAND SECURITY – DHS).

הגורמים שיילקחו בחשבון בעת התייחסות לבקשת הפטור הינם מהות העבירה ותאריך ביצועה, שיקום אפשרי של המהגר ומידת דחיפות וחיוניות הנסיעה לארה”ב. המסמכים שיומצאו לרשויות חייבים להיות כאלו שישכנעו את DHS שסירוב הכניסה יעמיד בפני העותר או בן/בת זוגו קשיים בלתי אפשריים.

כמו כן חשוב לשים לב לכך שהעתירה לפטור מחייבת להפוך לבן חסות של אזרח אמריקאי או של תושב קבע חוקי, המוכן להיות המממן של מסורב הכניסה. לכן, במקרה של ויזה משפחתית, העותר העיקרי (שבקשתו אושרה) חייב להכנס לגבולות ארה”ב בכדי להפעיל את מעמדו כתושב קבע, לפני שמוגשת הבקשה לפטור. בקשה זו יכולה להיגרר תקופה ארוכה מאוד, אפילו שנה, ולכן אסור להשתהות ולהגישה מיד, לפני המועד האחרון שהוא 30 בספטמבר שלאחריו תם תוקף הגשת הבקשות לשנה הרלוונטית. לאחר מועד זה לא תונפק כל ויזה. זאת ועוד, בקשה לקבלת פטור מבוססת תמיד על בקשה שקיימת במערכת ועם חלוף המועד האחרון מתבטלות כל הבקשות במערכת, כך שהבקשה פשוט תעצר בנקודה בה נמצאה בתאריך זה ולא ניתן יהיה לעשות דבר.

לסיכום, חשוב שהעותרים ידעו שעליהם, כמעט תמיד, למשוך רשמית את בקשתם להכנס לארה”ב כאשר יסורבו כניסה, מכיוון שזהו ההבדל בין סירוב זמני שניתן לטפל בו לבין סירוב לתמיד. כמו כן עליהם לדעת שכאשר מתקבל סירוב בגלל שהות לא חוקית, יש לבדוק מיידית האם ניתן להגיש בקשה לפטור מהחוק, ואם התשובה חיובית, להתחיל מיידית בתהליך הבקשה.


האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת משפטית ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני. האחריות בשימוש על הנאמר במאמר הינה על הקורא בלבד.