הסדרת מעמד של בן זוג זר בישראל

בפני אזרח ישראלי הרוצה להסדיר מעמד לבן/בת זוגו הזר/ה בישראל, עומדות שתי אפשרויות חוקיות להמשך החיים המשותפים: הראשונה היא הסדרת מעמד לבת הזוג על בסיס נישואים אזרחיים הנערכים מחוץ לישראל, והשניה היא הגשת בקשה לאשרה על סמך חיים משותפים (ידועים בציבור המנהלים חיים משותפים) זאת לאחר הוכחת כנות הקשר, מגורים משותפים ועמידה בקריטריונים הרבים הנדרשים להוכחת אמיתות וכנות הקשר, הליך זה נקרא גם “הליך מדורג”.

כיום ניתן להסדיר מעמד לבן/בת זוג זר/ה גם אם הוא שוהה בישראל ללא אשרה וללא יציאה מישראל. יתכנו מקרים בהם תהיה דרישה ליציאה מישראל טרם בחינת הבקשה.

להרחבה אנא ראו מאמרנו בנוא באתר לשכת עורכי הדין.