אישורי כניסה חוזרת

ככלל, תושב קבע של ארה”ב לא יכול לעזוב את המדינה למשך יותר משנה בכל פעם. אם יעשה כן זה עלול לעורר את ההנחה המקדימה כי נטש את תושבות הקבע שלו בארה”ב. תושב קבע אשר חייב לעזוב למשך יותר משנה ולא מעוניין להיחשב כמי שנטש את הגרין קארד שלו, יכול להגיש בקשה לאישור כניסה חוזרת. מסמך זה מאפשר לתושב הקבע להישאר מחוץ לארה”ב במשך יותר משנה, מבלי שייחשב כנוטש את תושבותו. מבקש אישור הכניסה החוזרת צריך להגיש את טופס 131-I דרך שירות האזרחות וההגירה האמריקאי (USCIS) בזמן שהוא נמצא פיזית בארה”ב. על מועמדים שגילם בין 14 – 79, להגיש גם בדיקה ביומטרית, בזמן שהם פיזית נמצאים בתוך ארה”ב. ה USCIS הצהיר כי ייתכן ויסרב לבקשות כניסה חוזרת ממועמדים אשר עזבו את ארה”ב לאחר שהגישו את הבקשה אך לפני שקיבלו מהם את הבדיקה הביומטרית. אם תושב קבע נשאר מחוץ לארה”ב למשך הזמן של אישור הכניסה החוזרת, הזמן שבילה מחוץ לארה”ב לא ייחשב לעבר התקופה הנדרשת של תושבות מתמשכת לצורך קבלת אזרחות אמריקאית (5 שנים, או במידה ונשאים לאזרח אמריקאי – 3 שנים).

התקופה המקסימלית הראשונית של אישור כניסה חוזרת הינו שנתיים. אישורים אלו ניתנים להארכה של שנתיים כל פעם ועד תקופה מקסימלית של 6 שנים, אך על המבקש לספק ל USCIS סיבה לבקשת אישור זה. נוסף על כך, על המבקש להוכיח ולהמשיך לתחזק את קשריו לארה”ב בזמן שהייתו מחוץ לארה”ב.