וויזת עבודה ל- 45 ימים עבור מומחה זר

וויזת עבודה ל- 45 ימים עבור מומחה זר:

שלב 1: איסוף מסמכים והגשת הבקשה ליחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין וההגירה

יחידת ההיתרים תבדוק את הבקשה תוך 6 ימי עסקים. ככל שהבקשה מאושרת יונפק היתר העסקה למומחה הזר.

המומחה הזר רשאי להיכנס לישראל. אך הוא עדיין אינו רשאי לעבוד.

שלב 2: לאחר כניסת המומחה הזר לישראל יש להתייצב במשרד הפנים עם הדרכון של המומחה, היתר ההעסקה שהתקבל בעניינו ומספר טפסים כדי להנפיק את וויזת העבודה לדרכונו של המומחה הזר.

המומחה יכול להתחיל לעבוד לאחר הפגישה במשרד הפנים.

האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת משפטית ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני. האחריות בשימוש על הנאמר במאמר הינה על הקורא בלבד.

מאמר זה נכתב ע”י משרד עו”ד דותן כהן, העוסק בתחום דיני ההגירה לישראל, ארה”ב, וקנדה.