פטור למהגרים לא חוקיים צעירים – יוזמה של הנשיא אובמה

בעקבות פטור שהעניק לאחרונה מימשל הנשיא אובמה, יוכלו מהגרים לא חוקיים צעירים להנצל מגירוש מתחומי ארה”ב. באופן כללי, מדובר בתכנית המאפשרת למהגרים המתאימים לעתור לקבלת אישור עבודה תקף לשנתיים, ללא הגבלת כמות החידושים שלו. המהגרים המתאימים לא יהיו נתונים לסכנת גירוש, במידה והם עונים על הקריטריונים הבאים:

1. בעת שהגיעו לארה”ב לא מלאו להם עדיין 16 שנה;

2. הם עדיין לא בני 30;

3. התגוררו ברציפות בארה”ב לפחות בחמש השנים שקדמו ליום פרסום הפטור והיו בארה”ב ביום זה;

4. לומדים כעת בבית ספר, או סיימו תיכון, יש להם תעודה המעידה על לימודים, או שסיימו בכבוד שירות  במשמר החופים / בצבא ארה”ב;

5. לא הורשעו בעבירה או פשע, עבירה משמעתית, עבירה חמורה, או כל דבר ההופך אותם לאיום על בטחון המדינה או על שלום הציבור;

בניגוד להצעה שקדמה לפטור זה ושנקראה חוק DREAM, תכנית זו אינה סוללת את הדרך לקבלת אזרחות, אך מאפשרת למהגרים המתאימים להשאר בארה”ב לתקופה בלתי מוגבלת. לדברי מקורות יודעי דבר מסויימים, התכנית צפויה להשפיע על חייהם של כ-800,000 מהגרים המצויים בארה”ב.

אם להתעלם מנקודת המבט הפוליטית, לטענות הלגיטימיות כי יהיה קשה מאוד לוודא ולפקח על ביצוע התכנית יש בסיס – בייחוד לגבי הדרישה כי המהגר הובא לארה”ב לפני גיל 16.

אמנם ניתן יהיה בקלות יחסית לוודא ברישומי המכס וההגירה הורים אשר הגיעו באופן חוקי עם ילד/ים מאירופה, ילד/ים אשר נשארו לאחר שהויזות שלהם פקעו. אולם, רוב המהגרים שיושפעו מהתכנית לא הגיעו באופן כזה לארה”ב. רבים מהם הגיעו לארה”ב ללא תעודות, ואין שום תיעוד על כניסתם רשמית לארה”ב. כמובן שדבר זה יוצר בעייה וגורם למצבים של רמאות ושקר, כאשר מהגרים לא חוקיים יטענו כי הובאו לארה”ב לפני גיל 16, וזאת בניגוד לאמת.

בנוסף לזאת, דרישה נוספת שקשה יהיה לוודא שמולאה הינה “המגורים הרציפים”. רבים מהמהגרים, אשר הוזכרו בפסקה הקודמת, יצאו וחזרו מתחומי ארה”ב לתקופות שלא ניתנות לבדיקה, ללא רישום, ולא ניתן לוודא ולאמת שאכן שהו ברציפות בארה”ב כפי שנדרש.

לסיום, מהגרים רבים שאין רישומים מסודרים לגביהם ירוויחו כנראה מהתכנית החדשה שיזם הנשיא אובמה ויוכלו להנצל מגירוש. כמו כן יוכלו לעבוד ולגור בארה”ב לתקופה בלתי מוגבלת, אולם לא נפתחה לפניהם האפשרות לקבלת אזרחות. מעניין לראות כיצד הקריטריונים שמציגה

התכנית יוצאו לפועל ויבדקו במציאות, ומה יהיו התוצאות הנלוות לתכנית זו.

—————————————————————————————————————————-

האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת משפטית ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני. האחריות בשימוש על הנאמר במאמר הינה על הקורא בלבד.

 מאמר זה נכתב ע”י משרד עו”ד דותן כהן, העוסק בתחום דיני ההגירה לישראל, ארה”ב, אוסטרליה ואנגליה.