גרין קארד לבני המשפחה של אזרח/ית אמריקאית או תושב/ת קבע

ישנם שלוש דרכים עיקריות שבני משפחה יוכלו לקבל גרין קארד ומעמד של תושב קבע בארה”ב לאחר נישואין עם אזרח/ית או תושב/ת אמריקאי.

 

  • בקשה לגרין קארד על בסיס קשרי משפחה – מסלול רגיל

המסלול הרגיל מורכב משני שלבים, בשלב הראשון יש להגיש בקשה (יחד עם מסמכים תומכים) לרשות ההגירה בארה”ב (U.S. Citizenship and Immigration Services) ובה צריך להוכיח מספר דברים, כגון את היות מבקש הבקשה אזרח או תושב אמריקאי, את קשר הנישואין בין מגיש הבקשה (תושב/אזרח ארה”ב) לבן/בת הזוג), להוכיח שמדובר במערכת יחסים אמיתית.

ברגע שרשות ההגירה בארה”ב מאשרת את השלב הראשון של הבקשה, אפשר יהיה להתקדם לשלב השני  שמתנהל בפני המרכז הלאומי לאשרות (National Visa Center). בשלב זה צריך להוכיח שלבן הזוג שמבקש לקבל את הגרין כארד יש תמיכה כלכלית מספיק חזקה שתאפשר לו להגר לארה”ב ולהתחיל לבסס את חיו שם מבלי להוות נטל על הכלכלה של ארה”ב. כמו-כן צריך להראות את העבר הפלילי של מבקש הגרין קארד, לבצע בדיקות רפואיות ועוד.

לאחר שהמרכז הלאומי לאשרות בארה”ב מקבל את כל הטפסים והמסמכים שהוא דורש, התיק מועבר לשגרירות/קונוסליה של ארה”ב במדינה של בן הזוג שמבקש את הגרין קארד, לצורך קביעת תאריך ראיון שבסיומו המוצלח מקבל בן הזוג את הגרין קארד.

התהליך יכול להימשך בין 8 חודשים עד שנה (ואף יותר לעיתים) מיום הגשת הבקשה בשלב הראשון. משך הזמן תלוי בעומס שישנו על רשויות ההגירה, ביכולת שלהן לטפל בתיק בזמן סביר, בהיקף המסמכים שנמסר יחד עם הבקשות בשני השלבים, בבקשות למידע נוסף (RFE) שמתקבלות לעיתים על מנת להשלים מידע שרשות ההגירה זקוקה לו ועוד. כמובן שיש חשיבות גם לשיתוף הפעולה מצד הלקוח.

 

  • בקשה לגרין קארד על בסיס קשרי משפחה – מסלול מקוצר רק לאזרחים אמריקאיים (לא מתאים לתושבים אמריקאיים שמבקשים גרין קארד עבור בני משפחתם)

המסלול המקוצר זמין אך ורק לאזרח אמריקאי (ולא תושב). יש להראות דחיפות בבקשה ולהוכיח את הצורך של האזרח האמריקאי לחזור לארה”ב. במרבית המקרים הוכחת הדחיפות נעשית כשלאזרח האמריקאי יש הצעת עבודה ממעסיק בארה”ב והוא מעוניין לסיים במהירות את תהליך הבקשה לגרין קארד של בן/בת הזוג כדי לעבור לארה”ב יחדיו בהקדם.

בשלב הראשון יש לפנות לשגרירות ארה”ב בבקשה להכיר במצבם של בני הזוג כדחוף. יש לפרט מדוע הבקשה דחופה.

לאחר קבלת האישור מהשגרירות עוברים לשלב השני של הבקשה, בו יש להוכיח את קשר הנישואים בין האזרח האמריקאי לבין בן/בת הזוג, בדומה לשלב הראשון במסלול הרגיל שפירטנו לעיל.

לאחר שהשגרירות מאשרת כי השלב השני הסתיים בהצלחה נתחיל את השלב השלישי. יקבע מועד ראיון שאליו יש להכין ולהביא את כל המכתבים, טפסי הבקשה והמסמכים המוכיחים שלמבקש הגרין קארד יש תמיכה כלכלית חזקה מספיק שתאפשר לו להגר לארה”ב ולהתחיל לבסס את חייו שם מבלי להוות נטל על הכלכלה של ארה”ב, כמו גם תעודות יושר, בדיקות רפואיות ומסמכים נוספים.

התהליך מהיר ויכול להסתיים לעיתים תוך מספר חודשים, לעיתים אפילו תוך פחות מחודשיים מיום הגשת הבקשה. שוב, כמו באפשרות הראשונה, זמן הימשכות הבקשה תלוי גם ברשויות ההגירה ובמידת ההיענות של הלקוח/ה ושיתוף הפעולה שלו/שלה.

 

  • בקשה להסדרת מעמד (Adjustment of Status)

בקשה להסדרת מעמד הינה בקשה שמוגשת כאשר המבקש הגרין קארד נמצא בסטטוס חוקי בתוך תחומי ארה”ב והוא מעוניין לעבור את תהליך הבקשה לגרין קארד מבלי לעזוב את ארה”ב.

הבקשה תוגש לרשות ההגירה בארה”ב (U.S. Citizenship and Immigration Services) יחד עם הטפסים והמסמכים של השלב השני במסלול הרגיל.

חשוב מאוד לציין כי על מנת להגיש בקשה זו חייב המבקש להיות בשלב שבו בקשת הוויזה שלו היא בסטטוס Current (“עדכנית”). במצב זה ובמצב זה בלבד, ככל שהבקשה להסדרת מעמד עדיין נבדקת, הסטטוס של מבקש הגרין בארה”ב נשאר חוקי גם אם האשרה שעימה נכנס פג תוקפה.

למרות האמור לעיל, הגשת הבקשה להסדרת מעמד כשלעצמה אינה מקנה זכויות נוספות למבקש הגרין קארד. לכן, ככל שברצונו של המבקש לעבוד בארה”ב בזמן שהבקשה נבדקת, עליו להגיש בקשה מיוחדת לקבלת אישור עבודה. בנוסף, במידה ומבקש הגרין קארד מחליט לעזוב את ארה”ב  לפני קבלת ההחלטה, בקשתו תידחה. לכן ככל שיש צורך לעזוב את ארה”ב לפני קבלת החלטה סופית בתיק, יש להגיש בקשה נוספת לאישור יציאה (מארה”ב) ולחכות עד שתאושר.

לאחר בדיקת הבקשה להסדרת מעמד וככל שהיא תקינה, מבקש הגרין קארד יקבל זימון לריאיון שבסיומו יוחלט האם לאשר לו את בקשות לגרין קארד או לא.

כל האמור לעיל המוסבר במאמר זה אינו מהווה חוות דעת משפטית ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האחריות לשימוש בטקסט ובדעות המובאות במאמר זה היא של הקורא בלבד.

מטעמי נוחות, חלקים במאמר כתובים בלשון זכר אך האמור בלשון זכר מתייחס לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

מאמר זה נכתב על ידי משרד עורכי הדין דותן כהן, הפועל בתחום דיני ההגירה בארה”ב, קנדה ואוסטרליה.