תכנית ההגירה המשופרת, על בסיס מקצועי, לאוסטרליה

 

ביולי 2012 הכניסה הממשלה האוסטרלית שינויים מרחיקי לכת לתכנית ההגירה המקצועית שלה. אולם, לפני שנסקור את השינויים הללו, חשוב שנבין את טיבה של תכנית הגירה זו.

אוסטרליה היתה אחת מהמדינות הראשונות שיצאו עם תכנית לקבלת ויזה לאוסטרליה המאפשרת אזרחות קבע למועמד, רק בזכות רמת הכישורים המקצועיים שלו. קודם לכן היה על המועמד להשיג הצעת עבודה ממעסיק אוסטרלי, ואז היה על המעסיק להגיש בקשה לויזה בשם העובד (שיטה הנהוגה ברוב מדינות העולם). האוסטרלים הבינו כי שיטה זו לא משרתת את האינטרס הכלכלי שלהם ואת צרכי המדינה, מכיוון שלמרות שהגיעו עובדים שכירים זרים, עדיין היה מחסור קבוע ומשמעותי בכוח עבודה במקצועות מסויימים. מכיוון שכך, הוחלט באוסטרליה לצאת עם תכנית הגירה שתאפשר חיים באוסטרליה על בסיס של רמה מקצועית מסויימת במקצועות שהדרישה אליהם גבוהה במדינה זו. תכנית זו נודעת בשם תכנית להגירה מקצועית.

 

באופן מפתיע, התכנית לא מילאה את הציפיות שתלו בה. זה נראה מוזר בתחילה, מכיוון היא תוכננה ונתפרה בדיוק לפי החוסרים בשוק העבודה המקומי, אבל לאחר בדיקה נוספת וניתוח ממצאים, נראה היה כי אופן השקת וישום התכנית גרמו לעיכובים משמעותיים בהליך ולהעדפת עובדים שרמתם המקצועית נמוכה יותר על פני מועמדים שרמתם המקצועית גבוהה. כתוצאה מכך, עד שקיבל המועמד אישור לויזה, כבר לא היה, לעיתים, מחסור בתחום התמחותו המקצועית, או שגם אם המקצוע היה עדיין רלוונטי ומבוקש, הוא אוייש במועמדים פחות מקצועיים. בגלל סיבות אלו שונתה התכנית ביולי 2012.

 

בגירסה החדשה של התכנית להגירה מקצועית יישמה הממשלה האוסטרלית את מה שנודע בשם בחירתמקצוע, יישום אלקטרוני שבו ממלאים מועמדים להגירה תחת התכנית “הבעות התעניינות” לפני הגשת הבקשה הסופית לויזה. “הבעות ההתעניינות” הן למעשה הצהרה של המבקש, המוגשת ישירות לממשלה האוסטרלית, ובה מוצהר כי המבקש מבקש לקבל ויזת הגירה במסגרת התכנית להגירה מקצועית. ההצהרה  כוללת גם תמצית של כישורי המועמד, נסיון מקצועי רלוונטי ואינדיקציה של סוג ויזת ההגירה המקצועית שבה מעוניין המבקש. מרגע ש”הבעות ההתעניינות” מתקבלת, מצליב המימשל האוסטרלי את הבקשה מול בקשות נוספות שהוגשו לקבלת ויזה מסויימת זו.  באופן זה, יכול המימשל לברור את המועמדים הטובים ביותר מהמאגר (בניגוד לשיטה הקודמת בה בדיקת כל בקשה בנפרד, על בסיס של “מגיע ראשון” “מקבל ראשון שירות”). ולכן, מובטחת בחירת המועמדים הטובים ביותר לקבלת ויזת ההגירה המקצועית.

 

ביחס למשך הזמן שלוקח הליך עיבוד הנתונים, ברגע שנבחר מועמד מסויים מהמאגר, הוא מקבל פנייה רשמית, “הזמנה להגיש בקשה” לויזת עבודה מקצועית מסויימת (המועמד אינו יכול להגיש בקשה לויזה זו אם לא קיבל את ההזמנה להגיש בקשה. מרגע שקיבל את ההזמנה, יש לרשות המועמד 60 ימים בלבד להגשת הבקשה הסופית שלו. בכך נעשית הבחירה של המימשל האוסטרלי במועד קרוב יותר לזמן בו יש מחסור בכוח עבודה מסויים ועונה על צרכי הכלכלה האוסטרלית בזמן אמת.

 

סביר מאוד כי בעקבות השינויים הללו לתכנית ההגירה המקצועית, תתחזק הכלכלה האוסטרלית, ובכך תושג המטרה העיקרית של התוכנית. המודל האוסטרלי של ויזה מבוססת על כישורים מקצועיים מנצל טכנולוגיה מודרנית חדישה שלא היתה קיימת קודם לכן, וייתכן מאוד שאוסטרליה הינה חלוצה מבחינה זו של שימוש בשיטה חדישה למשיכת המוחות הטובים ביותר בעולם לתחומיה.

 

אולם למרות השינויים, הליך ההגירה המקצועית עדיין נשאר מסובך ומיידע מאוד מנקודת מבטם של המועמדים. לא רק שעליהם למלא את ההצהרה החדשה, ואז להגיש לממשלה האוסטרלית בקשה מפורטת לויזה, אלא שלפני הגשת ההצהרה עליהם לקבל אישור מהרשות המעריכה הרלוונטית (אישור המוכיח כי המבקש אכן עובד במקצוע שהצהיר עליו ושבו הוא יועסק) וכן להשיג ניקוד גבוה בבחינה באנגלית.

 

פתרון הבעיות הכלכליות של מדינה אינו דבר קל לביצוע, אך לתכנית הויזה החדשה יש אכן פוטנציאל ליצירת הזדמנויות למדינה עצמה ולמהגרים החדשים המבקשים לעבוד בה, בעת ובעונה אחת.

  

—————————————————————————————————————–

האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת משפטית ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני. האחריות בשימוש על הנאמר במאמר הינה על הקורא בלבד.

 מאמר זה נכתב ע”י משרד עו”ד דותן כהן, העוסק בתחום דיני ההגירה לישראל, ארה”ב, אוסטרליה וקנדה.