תשלום אגרת ההגירה למשרד האזרחות וההגירה של ארה"ב ( USCIS)

בעלי ויזת DV המבקשים לקבל תושבות קבע בארצות הברית נדרשים לשלם טרם הכניסה לארה"ב  אגרה לשירותי ההגירה והאזרחות בארה"ב (USCIS). התשלום מאפשר לשירותי ההגירה והאזרחות בארה"ב לשחזר את העלות של הנפקת כרטיס תושב הקבע (גרין קארד).

בעלי ויזת DV צריכים להיות מודעים לכך שיצטרכו לשלם אגרה זו, (כיום הסכום עומד על סך של  165 $ עבור כל ויזת  DV שמונפקת), רק לאחר קבלת ויזת ההגירה, אולם טרם הכניסה לארה"ב בפעם הראשונה עם ויזת ה- DV.

על מנת לפשט את הליך תשלום האגרה האמור לעיל, התשלום מתבצע באינטרנט באמצעות אתר האינטרנט של ה- USCIS. ניתן לשלם הסך של 165 $ באינטרנט בדרך כלל תוך כ -7 ימי עסקים (לעיתים אפילו יותר), לאחר שאשרת ה – DV הונפקה. זהו הזמן שבו לוקח לשגרירות ארה"ב לעדכן את האשרות החדשות למערכת ה- USCIS, וזמן עדכון זה יכול להיות שונה ומגוון ותלוי בשגרירות ארה"ב שהנפיקה את האשרה. השגרירות אמורה לספק מידע ספציפי בנוגע לתשלום האגרה בעת קבלת חבילת הוויזה.

מחזיקי אשרת ה- DV המנסים לשלם את אגרת ה- 165 $ טרם עדכון המידע החדש הנוגע לאשרות שלהם במערכת עלולים להיתקל בהודעה מדאיגה המציינת כי "המספר "A" או "זיהוי DOS" הנו שגוי. אנא הכנס את מספר הזיהוי " A" ו"זיהוי ה-DOS" המצוין על טופס ה- USCIS שקיבלת משגרירות ארה"ב או הקונסוליה ". אם ההודעה האמורה מתקבלת, אין להבהל, שכן זוהי הודעה אשר בדרך כלל משמעותה הנה שהמידע שלך טרם עודכן על ידי השגרירות במערכת ה- USCIS. לכן יש פשוט להמתין עד 7 ימי עסקים.

רוב מחזיקי אשרת ה- DV אינם נתקלים בהודעה זו שכן הנם קובעים את מועד הכניסה הראשונה שלהם לארצות הברית לתאריך הרבה יותר מאוחר (לעיתים אפילו חודשים) לאחר הנפקת אשרת ה-  DV שלהם, לפיכך המידע כבר אמור להתעדכן במערכת ה- USCIS ברגע שהנם מתחברים אליו אונליין על מנת לשלם את אגרת ה- 165 $. זהו בדרך כלל המקרה, אולם מה קורה אם מבקשים להכנס לארה"ב מייד לאחר קבלת אשרת ה- DV, אולם אינם יכולים לשלם את אגרת 165 $ שכן מערכת ה- USCIS טרם עודכנה על ידי שגרירות ארה"ב?

מה אם אינך יכול לשלם אגרת ה- USCIS טרם הכניסה לארצות הברית?

כפי שהוסבר בתחילת מאמר זה, ה- USCIS משתמש זה באגרה זו על מנת להנפיק את הגרין קארד. לאחר קבלת חבילת האשרה משגרירות ארה"ב, מומלץ מאוד לשלם את האגרה טרם הכניסה  לארצות הברית. תשלום אגרה זו טרם הכניסה לארצות הברית יעזור להבטיח קבלת הגרין קארד ללא דיחוי. עם זאת, באם אינך מצליח לשלם את האגרה טרם הכניסה לארה"ב, עליך לשלם את האגרה לאחר הכניסה. באם לא קיים רישום של תשלום האגרה לאחר הכניסה לארצות הברית, ה- USCIS ישלח דרישה לתשלום, אשר תכלול את ההנחיות לתשלום האגרה.

שים לב כי לא תקבל את הגרין קארד שלך עד לאחר תשלום אגרת ה- USCIS.

מה קורה אם נכשלת או שכחת לשלם את האגרה לאחר כניסתך לארה"ב?

ה-  USCIS ינפיק את הגרין קארד שלך רק לאחר ששולמה אגרת ההגירה. אולם אם האגרה שולמה לאחר הכניסה לארה"ב, אזי ייתכן עיכוב בהנפקת הגרין קארד. לאחר הכניסה לארצות הברית, תקבל חותמת בדרכון על אשרת ה- DV אשר תאשר את מעמדך כתושב קבע לתקופה של שנה. לאחר שיפוג תוקף הויזה שבדרכון, תצטרך להחזיק גרין קארד כראיה למעמדך כתושב קבע חוקי בארה"ב.

 הליך תשלום אגרת הגירה ל- USCIS

על מנת למנוע תקלות מיותרות העלולות להוביל לעיכוב בהליך ההגירה, מומלץ לשלם את אגרת ההגירה של ה- USCIS לפני הכניסה לארה"ב.

ניתן לשלם את האגרה בקלות, פשוט על ידי כניסה לאתר האינטרנט:

 http://www.uscis.gov/uscis-elis/e-filing-using-uscis-elis/paying-uscis-immigrant-fee-uscis-elis/uscis-immigrant-fee

ולפעול בהתאם להוראות. תתבקש לרשום את מספר תושב הזר שלך ומספר מזהה DOS, מספרים אלו ייצוינו על גבי הטופס הכלול בחבילת הוויזה שקבלת משגרירות ארה"ב.