המים הכלכליים של מדינת ישראל והדין החל

אין מחלוקת כי בשטחיה הטריטוריאליים של מדינת ישראל חלים חוקי המדינה וכל הנמצאים בשטחי המדינה מחויבים לציית לחוקיה. תפיסה זו הינה חזקה משפטית ואומצה על ידי בהמ”ש העליון. הגבולות הטריטוריאליים של מדינת ישראל נקבעו בהסכמים שונים בהליך הדרגתי במהלך השנים. והשטחים הטריטוריאליים כוללים את שטחי המים הטריטוראילים – רצועה המשתרעת כלפי חוץ של מדינת חוף. שטח זה נמצא תחת ריבונותה של מדינת ישראל והדין החל הינו דין המדינה.

יחד עם זאת, עד לא מזמן נשאלה השאלה מהו הדין החל על מימיה הכלכליים של מדינת ישראל. לאחרונה (15/1/2013) התפרסמה חוות דעת מטעם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו”ד אבי ליכט העוסקת בעניין זה בדיוק. לצורך הדיון נציג הסבר קצר אודות המים הכלכליים של מדינת הישראל, נסקור את סוגית הדין החל על המים הכלכליים, ונבחן את המסקנות הנובעות מכך.

להרחבה אנא ראו מאמרנו באתר לשכת עורכי הדין.