אימות מסמכים ציבוריים – על אישור חותמת אפוסטיל

בעידן הגלובלי ובו אנשים מהגרים ממדינת מוצאם באופן זמני או קבוע, נתקלים המהגרים בצורך להמציא מסמכים ציבוריים כאלה ואחרים על מנת להשלים הליכי הגירה על פי דרישת מדינת ההגירה. מסמכים אלה, על מנת שיתקבלו במדינת ההגירה, יש לאמתם כנדרש.


אימות מסמכים ציבוריים מתחלק לשתי קטגוריות מרכזיות, בהתאם למדינה הדורשת את המסמך הציבורי:

  1. מסמכים ציבוריים מאומתים למדינות החתומות על אמנת האג.
  2. מסמכים ציבוריים מאומתים למדינות שאינן חתומות על אמנת האג.

מסמכים ציבוריים מאומתים למדינות החתומות על אמנת האג באמצעות חותמת אפוסטיל

אמנת האג מסדירה בין היתר אימות מסמכים ציבוריים בין המדינות החתומות על האמנה. אימות המסמכים יעשה באמצעות חותמת אפוסטיל, וכל המדינות החתומות על האמנה לא ידרשו אימות נוסף מעבר לאישור אפוסטיל.

יש לציין כי ישראל חתומה על אמנת האג, ומכאן שישראל מקבלת מסמכים ציבורים המאומתים על ידי חותמת אפוסטיל ובנוסף מאמתת מסמכים הדורשים אימות.

מסמכים ציבוריים מאומתים למדינות שאינן חתומות על אמנת האג

אימות מסמכים ציבורים המיועדים למדינות שאינן חתומות על אמנת האג ידרשו אימות מסמכים על ידי חותמת שאינה חותמת אפוסטיל. יחד עם זאת, חותמת זו לבדה אינה מספיקה ועל המסמך החתום לקבל אימות נוסף על ידי נציגות המדינה אליה מיועד המסמך בישראל.

אימות מסמכים ציבוריים נעשה על ידי משרד החוץ והינו כרוך בתשלום אגרה המתעדכנת מדי שנה. מסמכים ציבוריים יוצגו כעותק מקורי בלבד, עליהם תודבק חותמת אפוסטיל או חותמת אימות בהתאם למדינת היעד.

אימות מסמכים הינו רלבנטי עבור מסמכים ציבורים בלבד, כגון תעודות מרשם אוכלוסין, תעודות נישואין, תעודות גירושין, תעודות אקדמאיות, תעודות הסמכה, צווי ירושה, החלטות בית משפט, מסמכים צבאיים ועוד.

עד עתה דנו במסמכים ציבוריים הדורשים אימות לצורך הצגה במדינות אחרות בעולם. בנוסף למסמכים ציבוריים, גם אישורים נוטריונים דורשים אימות לצורך שימוש במדינות אחרות.

אישורים נוטריונים אף הם מתחלקים לשתי קטגוריות

  1. אישורים נוטריונים מאומתים למדינות החתומות על אמנת האג.
  2. אישורים נוטריונים מאומתים למדינות שאינן חתומות על אמנת האג.

אישורים נוטריונים מאומתים למדינות החתומות על אמנת האג

אישורים נוטריונים המיועדים למדינה החתומה על אמנת האג יוחתמו על ידי חותמת אפוסטיל אף הם, אך אימות זה יבוצע על ידי בתי משפט ברחבי הארץ. יודגש כי לא כל בתי המשפט מספקים את שירותי האימות, ועל כן יש לבדוק את רשימת בתי המשפט בהתאם.

אישורים נוטריונים מאומתים למדינות שאינן חתומות על אמנת האג

אישורים נוטריונים המיועדים למדינות שאינן חתומות על אמנת האג יאומתו אף הם על ידי בתי המשפט בישראל. יחד עם זאת, אישור בית המשפט אינו מספיק, ובנוסף לאימות זה יש להציג את המסמך המאומת בפני הענף לאימות מסמכים ציבוריים במשרד החוץ. לבסוף, עם שתי החותמות האלו, יש לגשת לנציגות מדינת היעד לצורך אימות נוסף.


המידע נכתב בידי עו”ד דותן כהן‎ בעל משרד עורכי הדין דותן כהן. לקבלת ייעוץ וסיוע משפטי בנושא זה הינך מוזמן לפנות אל משרדנו ונשמח לסייע.