EB-5 – השגת ויזה באמצעות השקעה כספית

קיימות ויזות רבות המאפשרות הגירה לארה”ב. אחת מהן, EB-5, מאפשרת השגת מעמד תושב קבע על ידי השקעה כספית בכלכלה האמריקאית. מטרת התכנית הינה נתינת תמריץ והחייאת השוק המקומי והיא מאפשרת הגברת ההגירה לארה”ב. 

עקרונות התכנית

בכדי לקבל ויזה זו,  העותר צריך להשקיע 1,000,000 דולר שייצרו או ישמרו 10 מקומות עבודה בארה”ב. הסכום יכול לרדת ל- 500,000 דולר אם ההשקעה תיעשה באיזור תעסוקה מועדף, כאשר פירושו של “איזור תעסוקה מועדף” הינו איזור של אבטלה גבוהה. מקומות התעסוקה שיווצרו בעקבות השקעת העותר חייבים להיות חדשים ולא יאויישו על ידי בני משפחתו של המשקיע.

במידה והעותר אושר להגירה במסגרת ויזה זו, תוענק לו ולמשפחתו אזרחות קבע זמנית בארה”ב למשך שנתיים. לקראת תום שנתיים אלו על המועמד להמציא הוכחות שנוצרו או עומדים להיווצר 10 מקומות עבודה חדשים. לאחר הגשת ההוכחות, ואם יאושרו, יהפוך מעמד אזרחות הקבע לבלתי מותנה בגורמים חיצוניים.

כיצד לעתור

הבקשה תוגש לרשויות ההגירה האמריקאיות ובדיקתה תיעשה בשגרירות האמריקאית בארץ המוצא של המבקש או, אם המבקש חי בארה”ב בתוקף ויזה אחרת כלשהי, (תייר, עובד וכו”) הוא יכול לפנות ישירות לרשויות ההגירה לקבלת אישור סופי.

 

היכן להשקיע את הכסף

בדרך כלל, יש להשקיע 1,000,000 דולר. אולם, כפי שכבר הוסבר, ניתן להשקיע באיזור אבטלה גבוהה, שמוגדר על ידי רשויות כאיזור שבעת ההשקעה הוא איזור כפרי שאינו (לפי קביעת רשויות התקצוב והניהול) עיר מרכזית מבחינה סטטיסטית, או שמדובר באיזור הגובל בעיר או עיירה שבה אוכלוסיה של 20,000 איש ויותר, או שמדובר בעיר או עיירה שבה 20,000 תושבים או יותר ויש בה אבטלה של לפחות 150% משיעור האבטלה הלאומי.

 מרכז השקעות איזורי

לרשויות ההגירה האמריקאיות רשימה של מרכזים מאושרים בהם יכול מועמד להשקיע כספים. בהשקעה זו מבטיח המועמד כי הכסף יעבור לפרוייקט שכבר אושר. מכיוון שמרגע שפרוייקטים אלו אושרו על ידי רשויות ההגירה, אין הרשויות מתערבות בניהול הפרוייקטים, מומלץ כי המועמד יבדוק היטב בכוחות עצמו או יסתייע במומחה השקעות לפני ביצוע ההשקעה.

 

מסקנה

תכנית ויזת אי-5 מאפשרת פתרון הגירה למועמדים המתאימים לה ובני משפחותיהם. בניגוד לסוגים אחרים של ויזות, אין ויזה זו דורשת תמיכה כלכלית בארה”ב של קרוב משפחה, או זכייה בהגרלת הלוטרי. אולם מומלץ כי המבקש יסתייע בעו”ד לענייני הגירה בעת הגשת הבקשה, מכיוון שמדובר בהליך ארוך ומסובך. 


האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת משפטית ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני. האחריות בשימוש על הנאמר במאמר הינה על הקורא בלבד.

 מאמר זה נכתב ע”י משרד עו”ד דותן כהן, העוסק בתחום דיני ההגירה לישראל, ארה”ב, אוסטרליה ואנגליה.