פלסטינים חסרי מדינה בארצות הברית

פלסטינים השוהים בארה”ב, הן באופן זמני והן כמהגרים, עשויים לעמוד בפני מספר אתגרים ייחודיים.

אתגרים אלו נובעים לעיתים קרובות מבעיית “חוסר מדינה”. “חוסר מדינה” מוגדר על ידי שירות האזרחות וההגירה של ארה”ב (“USCIS“) כ”חוסר לאום”. ההגדרה של ה- USCIS בנוגע ללאום דורשת שאדם יהא בעל לאום של “מדינה”. מאחר שמשרד החוץ האמריקני אינו מכיר ב”פלסטין” כמדינה, פלסטינים שאינם בעלי אזרחויות של מדינות אחרות נחשבים בדרך כלל לחסרי מדינה.

ישנן סיבות רבות להיות אדם חסר מדינה, ודוגמאות אחרות של אוכלוסיות חסרי מדינה ברחבי העולם כוללות אנשים ממוצא בורקינה בחוף השנהב, מוסלמים בני הרוהינגיה במיאנמר, אוכלוסיות שונות מברית המועצות לשעבר ועוד.

נושא חוסר המדינה הנו נושא רציני במשפט הבינלאומי. מדינות רבות שוללות באופן שיטתי זכויות מהותיות וזכאות להליך הוגן לאנשים חסרי מדינה. לאנשים חסרי מדינה יש זכאות מעטה או לעיתים הנם חסרי כל זכאות למעמד לאור העובדה כי אין להם כל מדינה לחזור אליה או שתגן עליהם. לפלסטינים במדינות רבות, ובעיקר בעולם הערבי, אין זכויות זהות לאלו של אזרחים ילידי אותה מדינה, והדבר מוביל לקשיים משפטיים, רגשיים ומדיניים לאין ספור.

מה זה אומר להיות חסרי מדינה בארצות הברית? לארה”ב אין מסגרת משפטית נפרדת לאנשים חסרי מדינה. מחד גיסא, אנשים חסרי מדינה בארה”ב אינם מתמודדים עם אפליה שיטתית כמו במדינות מסוימות, אך מאידך גיסא, יש עדיין אי סדרים בחוק, שלעתים קרובות מתעלמים מהם.

בעיה אחת שעלולה לגרום לבלבול הינה בנוגע לתפקידם של דרכונים ומסמכי נסיעה. באופן כללי, דרכונים ומסמכים אחרים הנם הוכחה לאזרחותו של אדם. אך זהו אינו המצב עם הפלסטינים. פלסטינים רשאים לשאת מסמכי נסיעה ממדינות אחרות, למשל מצרים או לבנון, ואף רשאים לשאת דרכון שהונפק ע”י הרשות הפלסטינית. ארה”ב מכירה בתוקפם של דרכונים פלסטיניים ומסמכי נסיעה, אך רק כמסמכי נסיעה, ולא כהוכחה לאזרחות או ללאום של מדינה. כלומר, פלסטיני בעל מסמך לבנוני אינו אזרח לבנון. בעל דרכון פלסטיני אינו אזרח פלסטין. במקום זאת, אנשים אלו בדרך כלל לא ייחשבו על ידי הרשויות בארה”ב כבעלי לאום או אזרחות. לפיכך, פלסטיני שביקר בארה”ב או היגר אליה עם דרכון פלסטיני או תעודת מסע, יחשב בדרך כלל לחסר מדינה.

נושאים אחרים עשויים להתעורר אם לאדם חסר מדינה אף חסר מעמד חוקי בארה”ב. מקרה עדכני הדגיש את מצבו הקשה של מבקש מקלט פלסטיני שחווה מעצר ממושך בארה”ב לכשנשללה בקשת המקלט המדיני שלו. ההליך המשפטי כמבקש מקלט מדיני הפך לדילמה מתמשכת לאור העובדה שלא היתה לו “מדינת מולדת” אליה ניתן לגרשו.

לבסוף, ל – USCIS ולסוכנויות ממשלתיות אחרות לא תמיד קיימות הנחיות ברורות בנוגע לאופן הטיפול בבעיות של חסרי מדינה בטפסי הבקשות. עורך דין מנוסה בתחום ההגירה יכול לעזור למצוא את הגישה הטובה ביותר.

היתרון שארה”ב מציעה, לפחות למהגרים, הנו שלאחר מילוי תנאי דרישת המגורים ועדכון המעמד לתושב קבע, רשאי תושב הקבע לבקש אזרחות אמריקאית. כלומר, ברוב המקרים, אם מהגר גר בארצות הברית עם גרין קארד (תושבות קבע) במשך חמש שנים, גם אם הנו חסר אזרחות, הוא יכול להתאזרח. במובן זה, תהליך ההתאזרחות של ארה”ב מציע למהגרים פלסטינים להשיג את הדבר הקשה ביותר או לעיתים הבלתי אפשרי עבור אנשים חסרי מדינה דהיינו: אזרחות.

האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת משפטית ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני. האחריות בשימוש על הנאמר במאמר הינה על הקורא בלבד.

מאמר זה נכתב ע”י משרד עו”ד דותן כהן, העוסק בתחום דיני ההגירה לישראל, ארה”ב, אוסטרליה וקנדה.