ישראל, ינואר 12

ב-12 בדצמבר 2013 החל לפעול מתקן שהייה פתוח למבקשי מקלט שאינם ברי הרחקה. רשות האוכלוסין וההגירה הודיעה כי השוהים במתקן השהייה אינם מורשים לעבוד, וינקטו אמצעי אכיפה כנגד מעסיקים אשר יעסיקו את השוהים במתקן.