חוק ההגנה על נישואין והשפעתו על ההגירה

הקונגרס האמריקאי העביר את החוק להגנה על נישואים בשנת 1996 בכדי להגדיר מבחינה משפטית את הנישואין כ”התקשרות חוקית בין גבר אחד ואשה אחת להפיכתם לבעל ואישה”. החוק הועבר במטרה ברורה למנוע נישואין הומוסקסואליים, ותוך כוונה ברורה למנוע מזוגות הומוסקסואליים הטבות פדרליות. תוצאה אחת של החוק הייתה שזוגות הומוסקסואליים שעתרו לקבלת גרין קארד (אישור חוקי לתושבות קבע) בארה”ב סורבו תמיד.


ב-7 לדצמבר 2012 הסכים בית המשפט העליון לדון בהליך משפטי שקשור לחוק ההגנה על הנישואין. במקרה הנדון, אישה ששמה אדית וינדזור נדרשה לשלם מאות אלפי דולרים (350,000 דולר) מיסוי על רכוש (שלא היו נדרשים ממנה לו הוכרו נישואין חד-מיניים על ידי המימשל הפדרלי). למרות שהמקרה אינו קשור ישירות לנישואין חד מיניים עם בן/בת זוג שאינם אזרחים אמריקאיים, אם יוחלט שחוק ההגנה על הנישואין נוגד את החוקה, אזי ניתן יהיה לשנות אותו. השינוי יגרום לכך שבעלי גרין קארד שהם תושבי ארה”ב יוכלו לתמוך בבני הזוג שלהם, בני אותו מין, כדי שיוכלו לגור מגורי קבע בארה”ב באופן חוקי.

במקרה של וינדזור, גב’ וינדזור, התובעת, טענה בבית המשפט לערעורים כי החוק נוגד את החוקה מכמה סיבות. היא טענה שהחוק הפר את סעיף ההגנה השווה שבחוקה האמריקאית. סעיף ההגנה אליו התייחסה מבטיח שכל האזרחים יקבלו יחס שווה לפי החוק. בית המשפט קבע שבעקבות אפליית הומוסקסואלים בעבר, יש לבדוק שוב ובזהירות את כל החוקים שמתייחסים לזוגות בני אותו מין. מכיוון שבית המשפט לא הצליח למצוא סיבה להצדקת האפלייה כלפי זוגות בני אותו מין, הוא קבע שהחוק הנדון נוגד את החוקה.

המקרה המשפטי הזה מעניין במיוחד, מכיוון שמשרד המשפטים האמריקאי, שמתפקידו להגן על המדינה בפני תביעות משפטיות, סירב, באופן חורג ונדיר, להגן על על החוק להגנת הנישואין בבית משפט. לאור זאת, ברור שלפקידי הבית הלבן ספקות רציניים ביחס לחוק ההגנה על הנישואין, והעובדה שבמשפט שנערך סירבה המדינה להגן עליו מחלישה את תקפותו.  בית המשפט החליט להאזין לטיעונים במקרה המשפטי הנדון בחודש מרץ, והחלטה סופית תינתן בקיץ 2013. אם בית המשפט יבטל את החוק להגנת הנישואין, הרי שזוגות נשואים  בני אותו מין שהתחתנו בארה”ב או מחוץ לגבולותיה, יהיו זכאים לכל הזכויות המוענקות לזוגות הטרוסקסואליים, כולל הזכות לתמוך בבן/בת הזוג לצרכי קבלת תושבות קבע.


האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת משפטית ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני. האחריות בשימוש על הנאמר במאמר הינה על הקורא בלבד.

 מאמר זה נכתב ע”י משרד עו”ד דותן כהן, העוסק בתחום דיני ההגירה לישראל, ארה”ב, אוסטרליה ואנגליה.