ויזת L-1 (מועברים פנים-ארגוניים)

למי מיועדת ויזת L-1

מעמד זה מוקנה לאנשים שעבדו עבור חברה מסוימת, ברצף, לפחות שנה אחת במשך שלוש השנים שקדמו לבקשת הויזה, בתפקיד בכיר,  מינהלי או ניהולי (L-1B), או בתפקיד הדורש ידע מקצועי מעמיק בתחומי העיסוק של החברה (L-1B), ואשר ימשיכו לעבוד בתחומי ארה”ב באותה חברה, או בחברת בת אמריקאית שלה, בחברה קשורה, או בחברת האם של המעסיק הנוכחי.

על החברה האמריקאת לתמוך בעובד הזר באמצעות הגשת בקשה לויזת L-1 לרשויות ההגירה האמריקאיות (USCIS) ולקבל את אישורם לפני שהעובד יוכל לקבל ויזת L-1 בקונסוליה מחוץ לגבולות ארה”ב ו/או לשנות את מעמדו מהויזה הקיימת שלו לויזה זו.

תוקף ויזת L-1

תוקף מקסימלי ראשוני של ויזה זו הוא 3 שנים, או שנה אחת במידה והחברה המעסיקה בארה”ב פעילה בארה”ב פחות משנה אחת בעת הגשת הבקשה לויזה. ויזת L-1 ניתנת להארכה עד ל-5 שנים מקסימום עבור עובדים בעלי ידע ספציפי (L-1B)  ו-7 שנים עבור עובדים בתפקידי ניהול בכירים ומינהלה  (L-1A).

מה עם משפחת עובד בעל ויזת L-1 ?

בת זוג וילדים קטינים (מתחת לגיל 21) של עובד בעל ויזת L-1 יכנסו לארה”ב תחת ויזה L-2 למשך אותה תקופת שהות כמו העובד עצמו. בת זוג בסטטוס L-2 רשאית לקבל אישור עבודה בארה”ב, אך ילדים בסטטוס L-2 אינם רשאים לעבוד.