וויזת עבודה לשנה עבור מומחה זר

Israeli 1 Year Work Visas - Hebrew

שלב 1 – יחידת ההיתרים:

  • איסוף מסמכים והגשת הבקשה ליחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין וההגירה
  • יחידת ההיתרים תבדוק את הבקשה תוך 4 – 6 שבועות וככל שהבקשה מאושר יונפק היתר העסקה

שלב 2 – הזמנה להיכנס לישראל:

  • פניה (פיזית) למשרד הפנים ולבקש להזמין את המומחה הזר להיכנס לישראל
  • משרד הפנים ינפיק הזמנה למומחה הזר אשר תישלח לקונסוליה הישראלית במדינה בה נמצא המומחה

שלב 3 – ריאיון בקונסוליה הישראלית:

  • על המומחה לעבור ריאיון בקונסוליה הישראלית בחו”ל.
  • ככל שהריאיון עובר בהצלחה המומחה הזר יקבל וויזת עבודה לתוך הדרכון שלו. בדרך כלל, הוויזה שיקבל תהיה תקפה ל- 30 ימים ולכניסה יחידה לישראל. המומחה יצטרך להאריך את הוויזה לאחר כניסתו לישראל
  • על המומחה הזר להיכנס לישראל תוך 30 ימים מיום הריאיון
  • המומחה עדיין לא יכול לעבוד בשלב זה

שלב 4 – המומחה נכנס לישראל:

  • לאחר שהמומחה הזר נכנס לישראל יש צורך להאריך את הוויזה שקיבלת במשרד הפנים (במקרים מסויימים) ולבקש וויזת מסוג “רבות” שתאפשר לו מספר כניסות בלתי מוגבל לישראל במהלך תקופת תוקף הוויזה.
  • לאחר השלמת שלב 4 המומחה יכול להתחיל ולעבוד באופן חוקי בישראל.

האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת משפטית ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני. האחריות בשימוש על הנאמר במאמר הינה על הקורא בלבד.

מאמר זה נכתב ע”י משרד עו”ד דותן כהן, העוסק בתחום דיני ההגירה לישראל, ארה”ב, וקנדה.