אשרת תושב חוזר לארה”ב

אשרת תושב חוזר לארה”ב

אם נעדרת מארה”ב במשך שנה אחת או יותר, אתה עשוי להיחשב כמי שנטש את מעמדו כתושב קבע (Legal Permanent Resident) וייתכן שהגרין קארד שלך פג תוקף. פקידי המכס ומשמר הגבול (CBP) בארה”ב עשויים שלא לאפשר לך להיכנס לארה”ב, או לחילופין קצין ה-CBP יכול לאפשר לך להיכנס, אך גם להפנות אותך לבית המשפט להגירה כדי להתחיל בהליכים משפטיים להסרת מעמד תושב קבע. במצבים מסוימים בהם תושב הקבע נותר מחוץ לארה”ב במשך שנה או יותר, אשרת תושב חוזר עשויה להיות זמינה.

קיימים מגוון תרחישים שעלולים להשאיר אותך תקוע בחו”ל ולהצדיק את היעדרותך הארוכה מארה”ב. הנה כמה פתרונות אפשריים למצב שלך.

היעדרות זמנית של פחות משנה (אם הגרין קארד אבד)

תושבי קבע אשר איבדו את הגרין קארד שלהם מחוץ לארה”ב יכולים לחזור לארה”ב. תושב קבוע חייב תחילה להגיש בקשה לקבלת מסמך נסיעה (טופס I-131A) בשגרירות ארה”ב הקרובה אלין. את הבקשה למסמך נסיעה ניתן להגיש רק אם אתה חוזר מנסיעות לחו”ל של:

 • פחות משנה, והגרין קארד שלך אבד, נגנב או הושמד;
 • פחות משנתיים, ואישור הכניסה מחדש שלך אבד, נגנב או הושמד.

היעדרות זמנית של יותר משנה

היעדרות של יותר משנה הופכת את העניינים למורכבים יותר עבור תושב הקבע. גם אם לתושב הקבע יש גרין קארד, סביר להניח שקציני ה-CBP ישאלו סדרה של שאלות כדי לקבוע אם ההיעדרות הייתה זמנית במהותה. תושב קבע שהתגורר מחוץ לארצות הברית, ככל הנראה יופנה לבית משפט להגירה לצורך הליכי הגירה והסרת תושבות. מדובר בעניין רציני. שופט הגירה יחליט אם תושב הקבע נטש את מעמדו.

ניתן להימנע מבעיה זו על ידי קבלת אישור כניסה חוזרת (Re-Entry Permit) לפני היציאה מארצות הברית. אישור כניסה חוזרת תקף עד לתקופה של שנתיים. עם זאת, אם לא היה לך אישור כניסה חוזרת בידך ואתה עדיין רוצה לגור בארה”ב, עליך לשקול ברצינות להגיש בקשה לקבלת אשרת תושב חוזר.

אשרת תושב חוזר – היעדרות זמנית של יותר משנה

כפי שהוסבר לעיל, תושב קבע שנשאר מחוץ לארה”ב במשך יותר משנה, או מעבר לתקופת התוקף של אישור כניסה חוזרת, יידרש לוויזה מהגר חדשה כדי להיכנס לארה”ב ולחדש את תושבות הקבע שלו. קיימת אפשרות במסגרת חוק ההגירה האמריקאי להנפקת אשרת תושב חוזר לתושב קבע שנשאר מחוץ לארצות הברית עקב נסיבות שאינן בשליטתו.

אם תושב הקבע לא הצליח לחזור לארה”ב תוך שנה מיום עזיבת ארה”ב או לפני פקיעת תוקף של אישור הכניסה מחדש (עד שנתיים), הוא יכול להגיש בקשה לאשרת הגירה חדשה לתושב חוזר (SB-1).

אם הבקשה למעמד תושב חוזר תאושר, מתבטלת הדרישה להגיש בקשה לאשרת מהגר לשירותי האזרחות וההגירה של ארה”ב (USCIS). אולם, מבקש אשרת תושב חוזר נדרש להראות זכאות לאשרת מהגר.

זכאות לסטטוס תושב חוזר

כדי לקבל במעמד של תושב חוזר, על תושב הקבע להוכיח:

 • היה בעל מעמד של תושב קבע בעת היציאה מארצות הברית.
 • עזב את ארצות הברית בכוונה לחזור ולא נטש את מעמדו בכוונה.
 • השהות הממושכת מחוץ לארה”ב נגרם מסיבות שאינן בשליטתך ושלא היית אחראי להן.

הגשת בקשה לאשרת תושב חוזר

על המבקש להגיש את הבקשה לשגרירות ארה”ב הקרובה אליו לפני מועד נסיעתו (לפחות 6-12 חודשים מראש) כדי לאפשר מספיק זמן לבדיקת הבקשה. נדרש ריאיון בשגרירות כחלק מתהליך הבקשה.

מסמכים והוכחות

בעת הגשת בקשה לאשרת תושב חוזר, על המבקש להגיש את הטפסים והמסמכים הבאים לשגרירות ארה”ב:

 • טופס בקשה מלאה לקביעת סטטוס תושב חוזר (טופס DS-117)
 • כרטיס תושב הקבע שלו, טופס I-551
 • אישור הכניסה מחדש, אם קיים

בנוסף, על המבקש להגיש גם מסמכים תומכים המעידים על הדברים הבאים:

 • תאריכי נסיעה מחוץ לארצות הברית (דוגמאות: כרטיסי טיסה, חותמות דרכון וכו’)
 • הוכחה לקשריו עם ארה”ב ולכוונתו לחזור (דוגמאות: החזרי מס וראיות לקשרים כלכליים, משפחתיים וחברתיים עם ארה”ב)
 • הוכחה לכך שהשהייה הממושכת שלו מחוץ לארצות הברית הייתה מסיבות.

האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת משפטית ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני. האחריות בשימוש על הנאמר במאמר הינה על הקורא בלבד.

מאמר זה נכתב ע”י משרד עו”ד דותן כהן, העוסק בתחום דיני ההגירה לישראל, ארה”ב, וקנדה.