אשרת עבודה בישראל לזכאי שבות

הקדמה:

זכאי שבות אשר אינם אזרחי/תושבי מדינת ישראל יכולים להסדיר את מעמדם באופן חוקי אל מול משרד הפנים, בקלות יחסית,  ולקבל אשרת שהייה ועבודה בישראל. ההליך נותן מענה גם לזכאי שבות אשר אינם מעוניינים לעלות לארץ אך מעוניינים לשהות, לעבוד, ולבחון את האפשרות של מעבר תמידי לישראל.

על פי חוק השבות, כל יהודי ובני־זוגם זכאים לעלות לישראל ולהתיישב בה. בהתאם לחוק האזרחות הישראלי, תעודת עולה מזכה מיידית באזרחות ישראלית.

הקלות היחסית בה ניתנת אשרת העבודה לזכאי השבות מקדמת את משימותיה המרכזיות של המדינה, הן בעידוד העלייה לארץ והן בחיזוק הקשר של יהודי התפוצות עם ישראל כך שהיא מאפשרת לזכאי השבות לבחון את האפשרות לקבוע את מרכז חייהם בישראל, וכפועל יוצא מכך, זכאי השבות והמדינה יוצאים נשכרים.

 

הגשת בקשה למתן אשרת עבודה לזכאי שבות

מטרת אשרת העבודה לזכאי שבות שאינו תושב/אזרח המדינה והפשטת ההליך הינה בעיקרה לקבל את זכאי השבות בזרועות פתוחות ולהקל את המפגש הראשוני עם הרשויות, ההליכים הבירוקרטיים והמחסומים אותם הם היו צפויים לעבור בישראל.

כחלק מעידוד העלייה והקליטה של עולים למדינה, זכאי השבות המבקש לעבוד בצורה חוקית בישראל, יזכה לקבל מספר הטבות ובכללן, פטור מתשלום אגרות, הארכת זמני האשרות לתקופה המירבית ואף יקבל אשרת כניסה חוזרת (אינטרויזה) רב פעמית למשך כל תקופת האשרה ובפטור מתשלום אגרה זו.

 הראיון במשרד הפנים

על מנת לקבל את אשרת העבודה בישראל, יצטרך זכאי השבות לקבוע פגישה במחלקת האשרות במשרד הפנים, שכן ישנה חובת נוכחות אישית, וכן לספק מסמכים שונים והוכחה לזכאות “לעולה” על פי חוק השבות ובצירוף מכתב חתום מאת רב העומד בראש קהילה המוכרת והנמצאת ברשימות הסוכנות היהודית, המאשר את ההיכרות עם זכאי השבות ו/או בני משפחתו.

עובד הרשות יבדוק את פרטי זכאי השבות ויוודא כי הוא אינו אזרח/תושב ישראל. בין יתר המסמכים, יבדוק עובד הרשות כי אין מניעה בטחונית/פלילית לאשר את הבקשה וזה רק במידה וזכאי השבות שהה בישראל מעבר לתקופה של חצי שנה.

תוקף ויזת העבודה יינתן בהתאם לתקופה אותה ביקש זכאי השבות ובהתאם לתקופה בה עתיד לשהות בישראל כאשר התקופה המקסימלית תהא בהתאם לחוק הכניסה לישראל ועד לתקופה של חמש שנים ברצף מיום הכניסה לישראל. נציין כי, זכאי השבות יהיה זכאי לבקש כניסה חוזרת רב פעמית (אינטרויזה) למלוא תקופה הרישיון. עם קבלת האשרה ניתן לעבוד בישראל ללא הגבלה למעסיק כזה או אחר.

עם סיום תקופת ויזת העבודה, יוצע לזכאי השבות להגיש בקשה לתושבות ארעית או עליה לישראל.

 

סיכום ומסקנות

הנוהל המסדיר את מתן אשרת העבודה לזכאי שבות הוא נוהל ראוי בהחלט, והנותן מענה לכל זכאי השבות אשר טרם עשו עלייה ולכל הישראלים החיים שהיגרו לחו”ל כי ישראל היא ביתם. רבים מזכאי השבות בוחרים בשלב ראשון לקבל רישיון ישיבה זמני כדי שיוכלו לבחון את התמודדותם עם המעבר לחיים בישראל ועם החברה והרשויות בארץ. מטרת המדינה ורשות האוכלוסין וההגירה היא לעשות את מירב המאמצים כדי שבסופו של יום יבחרו זכאי השבות לקבוע את מרכז חייהם בישראל ולעשות עלייה. ההקלות להן זוכים זכאי השבות בעת הגשת אשרת העבודה בישראל מתבטאת במגוון רבדים, החל במתן פטור מתשלום אגרות, המשך בהארכת זמני האשרות וכלה בחידוש רישיון הישיבה מרחוק.

 

האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת משפטית ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני. האחריות בשימוש על הנאמר במאמר הינה על הקורא בלבד.

 מאמר זה נכתב ע”י משרד עו”ד דותן כהן, העוסק בתחום דיני ההגירה לישראל, ארה”ב, אוסטרליה וקנדה.