אשרות עבודה ומבקר למומחים זרים המגיעים לישראל

הנה טיפ “קטן” שהוא למעשה גדול מאוד, לדעתי. נכון שישנם הרבה נושאים חשובים בתהליך של רילוקיישן לצרכי עבודה, למעשה שלל נושאים שקצרה היריעה מלהתייחס אליהם במסגרת זו, אבל  בראש ובראשונה צריך לבדוק האם מתקיימת זכאות לאשרת עבודה (ויזת עבודה). ללא זכאות, אפשר לתכנן קדימה, אבל בפועל לא תהיה לנו אפשרות לממש את התכנון הזה.

ואם עסקינן בהיתכנות (Eligibility), בישראל קיימות מספר אפשרויות להעסקת מומחים זרים. כל אחת מהאפשרויות הללו כפופה לכללים שונים, קריטריונים שונים, ומעניקה פתרון ייחודי.

כדי לעשות קצת סדר בדברים, נתחיל במניין האפשרויות השונות לאשרות עבודה למומחים זרים בישראל, כולן מסומנות “ב-1” על ידי משרד הפנים, כדלקמן:

 1. אשרת עבודה לתקופה של שנה או יותר.
 2. אשרת עבודה לתקופה של 45 יום במשך שנה פיסקלית אחת.
 3. אשרת עבודה לתקופה של 3 חודשים – עובדים המגיעים לישראל לביצוע משימה זמנית או חולפת.
 4. אשרת עבודה ליהודי זר (קרי, שאיננו אזרח או תושב ישראל).
 5. אשרת עבודה לבן זוג זר של אזרח ישראלי.

נציין שבמקרים מסויימים, אשרת מבקר “רגילה” (או ש”אינה רגילה”) תספיק לצרכינו. כיום קיימים שלוש אפשרויות לאשרת מבקר בישראל (מסומנת ב-2), שיכולות להיות רלוונטיות עבור מבקרים מחו”ל המגיעים לארץ לביקור עסקי:

 1. אשרת מבקר לאזרחי סין;
 2. ויזת חדשנות – בענף ההייטק ויזמים מחו”ל;
 3. אשרת מבקר “רגילה”.

אז כיצד בוחרים באשרת העבודה המתאימה? ראשית, חייבים כמובן לבדוק אם החברה והמומחה הזר עומדים בקריטריונים הנדרשים מהם עבור אותו היתר העסקה ואשרת עבודה. בנוסף, להלן חמשת הנושאים הנחשבים, בדרך כלל, כחשובים וכרלוונטיים ביותר לצורך קבלת החלטה בנושא:

 1. תוקף האשרה – מהו משך הזמן שהמומחה הזר נדרש לעבוד בישראל?
 2. ספונסור – מי נותן החסות למומחה הזר בישראל?
 3. עלויות – אגרות, פטורים וכמובן שכר טרחת עו”ד.
 4. משך זמן התהליך – במילים אחרות: “תוך כמה זמן יש לי ויזה”?
 5. הצטרפות בני משפחה – אפשרית?

הטבלה הבאה מתייחסת לסוגי אשרות העבודה המתאימות למומחים זרים המעוניינים לעבוד בישראל ולנושאים הרלוונטיים לבדיקת התאמתם לצרכי החברה והמומחה הזר:

סוג אשרת העבודה

תוקף

חסות

אגרות (2016)

משך התהליך (מיום ההגשה)

הצטרפות בני משפחה

שנה או יותר

עד 1 שנה בכל פעם.

מקסימום 63 חודשים

חברה ישראלית וחברה זרה, גם ללא סניף או שלוחה בישראל

11,040 ש”ח לשנה

2-3 חודשים

אפשרי במקרים מסויימים

45 יום

45 יום, לאורך השנה

כנ”ל

3,678 ש”ח (בהנתן 45 יום רצופים)

6 ימי עסקים

לא

3 חודשים

עד 90 יום

כנ”ל

כ- 6,115 ש”ח

2 חודשים

לא

יהודי

מקסימום 63 חודשים

עדיף אך אין חובה

350 ש”ח

2-4 שבועות

כן

בן זוג זר (ללא נישואין)

עד 1 שנה בכל פעם.

מקסימום 3 שנים

בן הזוג הישראלי

350 ש”ח לשנה

3-6 חודשים

אפשרי