מהו “מבקר עסקי”- הבחנה בין “מבקר עסקי” לבין עובד זר.

מאמר זה הינו מאמר המשך למאמר העוסק בשאלה מיהו “מבקר עסקי”. במאמר הראשון סקרנו את חוק הכניסה לישראל והצבענו על הגדרה כללית מאוד לאשרת מבקר עסקי/תייר מסוג ב-2 המצוי בתקנה מספר 5 לתקנות הכניסה לישראל. הראנו כי החוק ונהלי משרד הפנים בישראל, בשונה ממדינות מערביות אחרות, אינם מגדירים את המונח “מבקר עסקי” ואינם מנחים לגבי הפעולות המותרות ל”מבקר העסקי” בישראל. עובדה זאת מעמידה חברות גלובאליות וישראליות, המזמינות אנשי עסקים לישראל, במצב של חוסר וודאות ביחס לשאלת השהייה החוקית בישראל של אותו מוזמן.

חברות גלובאליות ומנהלים ישראלים רבים פונים אל משרדינו יומיום בשאלה, כיצד ניתן לדעת באופן חד משמעי וברור כיצד מגדירים “מבקר עסקי”. התשובה לשאלה זו קשה עד מאוד מקום בו אופי השהות אינו ביקור עסקי גרידא מצד אחד ומצד שני אינו נחשב ככניסה מובהקת למטרת עבודה. במאה ה-21, עבודה יכולה להיעשות במספר דרכים ולעיתים ביקור של אחד יכול להיות עבודה של אחר.

להרחבה אנא ראו מאמרנו באתר לשכת עורכי הדין.