הסדרת מעמד של בן זוג זר בישראל

בפני אזרח ישראלי הרוצה להסדיר מעמד לבן/בת זוגו הזר/ה בישראל, עומדות שתי אפשרויות חוקיות להמשך החיים המשותפים: הראשונה היא הסדרת מעמד לבת הזוג על בסיס נישואים אזרחיים הנערכים מחוץ לישראל, והשניה היא הגשת בקשה לאשרה על סמך חיים משותפים (ידועים בציבור המנהלים חיים משותפים) זאת לאחר הוכחת כנות הקשר, מגורים משותפים ועמידה בקריטריונים הרבים הנדרשים להוכחת אמיתות וכנות הקשר, הליך זה נקרא גם "הליך מדורג".

כיום ניתן להסדיר מעמד לבן/בת זוג זר/ה גם אם הוא שוהה בישראל ללא אשרה וללא יציאה מישראל. יתכנו מקרים בהם תהיה דרישה ליציאה מישראל טרם בחינת הבקשה.

ההליך ואופן הגשת הבקשה להסדרת מעמד – הליך מדורג

הבקשה להסדרת מעמד באמצעות הליך מדורג מוגשת במשרד הפנים הסמוך למקום מגוריו של בן הזוג הישראלי.  לאחר הגשת הבקשה בצירוף רשימת דרישות המעידות על הקשר הזוגי וחיים משותפים וכן תעודות מאומתות מארץ המוצא של הזר, מוזמנים בני הזוג למשרד הפנים לראיון זוגי בו בוחן משרד הפנים את כנות הקשר ואמיתותו. במידה והזר שהה בישראל ללא אשרה וגורש יש הליך נוסף של ביטול צו ההרחקה כדי לאפשר חזרתו לישראל.

לצורך התחלת ההליך המדורג מול משרד הפנים נדרשים מסמכים רשמיים ממדינת המוצא, כגון- תעודת לידה, תעודת יושר והוכחת ססטוס אישי– מסמכים אלו צריכים להיות מאומתים עם חותמת אפוסטיל.  אם היה שינוי שם- יש להביא תעודה המעידה על שינוי השם.

מסגרת זמנים בהליך מדורג לנשואים- ההליך אורך בסך הכל 5 שנים. במהלך בדיקת הבקשה, משרד הפנים מנפיק אשרת עבודה מסוג ב-1 לחצי שנה, עם אישור הבקשה ינתן מעמד של א-5 (תושב ארעי) לשנה וזאת למשך 4 שנים ולאחר מכן בהיעדר מניעה ובכפוף לנוכחות של הצדדים בכל פגישה- ניתן להגיש בקשה להתאזרחות.

בהליך מדורג לחיים משותפים – עם הוכחת כנות הקשר- תינתן אשרת עבודה מסוג ב-1 התקפה לשנה. לאחר שנה יבוצעו בדיקןת נוספות להוכחת כנות הקשר והאשרה של ב-1 לשנה תוארך למשך 3 שנים במצטבר. לאחר שלוש שנים במעמד של ב-1 ובהיעדר מניעה, ינתן מעמד של א-5 (תושב ארעי) למשך כשנה וזאת למשך 4 שנים במצטבר. בתום התקופה המצטברת של שבע שנים ובהיעדר מניעה, יקבל בן/בת הזוג מעמד קבע.

הסדרת מעמד של בן זוג זר עם משרד עו”ד דותן כהן

משרד עו”ד דותן כהן מספק שירותי הגירה לישראל ולמדינות נוספות בעולם, עורכי הדין במשרדנו נמצאים בקשר הדוק ושוטף עם משרדי הפנים וקונסוליות ישראל ברחבי העולם. היכרות זו מבטיחה יעילות, מהירות תגובה ויכולת פתרון בעיות מהיר, בהסתמך על הניסיון הרב שנצבר במשרד ועל ידע משפטי מעודכן לגבי החקיקה והנהלים במדינות השונות. אנו מטפלים בבקשות לאזרחות מכוח זכאויות שונות, כולל הליך מדורג של בני זוג – קבלת מעמד בישראל על בסיס נישואין/ חיים משותפים.

מאמר זה נכתב ע"י משרד עו"ד דותן כהן, העוסק בתחום דיני ההגירה לישראל, ארה"ב, אוסטרליה וקנדה.

פרטי קשר: טלפון: 03-753-4000; אימייל: [email protected]