03-7534000    info@Visa-Law.co.il

הגירה לארה"ב

ההחלטה להגר לארה”ב הינה החלטה קריטית אשר משפיעה על כל מהלך החיים, לפיכך מומלץ לשקול מהלך זה בקפידה טרם הגשת הבקשה. חיוני ביותר אף לקבל את מירב המידע בנוגע למי רשאי להגר, סוגי ויזות ההגירה, הטפסים הנדרשים והשלבים השונים בתהליך. מרבית המהגרים בוחרים במסלול של קבלת ויזה באמצעות קשרי משפחה או קבלת ויזות המבוססות על מציאת תעסוק בארה”ב.

אזרח זר המבקש להגר לארה”ב חייב להוכיח, בדרך כלל, כי בקשתו נתמכת על ידי אזרח אמריקאי או תושב קבע בארה”ב (קרובים מדרגה ראשונה), או ע”י מעסיק עתידי אמריקאי. כמו כן עליו ולהראות כי אושרה הבקשה שהגישו בשמו על מנת להתחיל את תהליך בקשת ויזת ההגירה.

סוגי אשרות הגירה לארה”ב

המחלקה האמריקאית במשרד עורכי הדין דותן כהן הנה בעלת ידע רב בנושא, ומתמחה בהנפקת סוגים רבים של אשרות לארה”ב, לרבות:

תושבות קבע (גרין קארד)

מדובר בתהליך שבסופו ניתן לקבל תושבות קבע או אזרחות מלאה בארה”ב.

הגירה לארצות הברית על בסיס קשרי משפחה (איחוד משפחות):

מתן מעמד חוקי וקבוע (תושבות קבע או אזרחות) שניתן מכוח בן משפחה שהנו בעל גרין קארד, בעל תושבות קבע או אזרחות ארה”ב (למשל הורה, בן זוג וכו).

משרדנו מתמחה בהנפקת גרין קארד עבור קרובי משפחה )קרובים מדרגה ראשונה  (של אזרחי ארה”ב, וקרובים אחרים המנויים בחוק אשר הנם אזרחי ארה”ב או תושבי קבע חוקיים של ארה”ב (מחזיקי גרין קארד), ליווי ההליך הקונסולרי עבור קרובי משפחה בחו”ל, והסדרת מעמד לקרובי משפחה בארה”ב.

אשרות על בסיס תעסוקה – אשרות עבודה (L-1, H-1B, O)

אשרות אלו הינן אשרות לעובדים הנשלחים לעבוד בתחומי ארה”ב מטעם חברה שאינה חברה אמריקאית הממוקמת מחוץ לארה”ב.

אשרת H-1B  – מתאימה בדרך כלל לאנשים בעלי מומחיות מקצועית מסוימת אשר מתבקשים לעבוד בתוך ארה”ב על ידי חברה אמריקאית. זוהי ויזה פופולרית עבור מומחים זרים העובדים בארצות הברית. למעט חריגים מסוימים, ויזה זו מוגבלת, ודורשת תואר ראשון או שווה ערך. קיימת קטגוריה נפרדת עבור דוגמני אופנה בינלאומיים.

ויזת L-1 – ויזה המונפקת עבור עובדים שהנם מנהלים, מנהלים בכירים, או עובדים בעלי ידע מיוחד על מנת שיוכלו לעבוד בסניף החברה בארה”ב. על המועמד לעבוד לפחות שנה אחת מתוך שלושה השנים הקודמות עבור החברה הזרה טרם העברתו לסניף ארה”ב, או בחברה הבת של החברה המבקשת, או חברה קשורה אחרת. נדרש אף להוכיח כי הסניף האמריקאי הנו משרד חדש.

ויזה O-1 – ויזה המונפקת לזרים עם “יכולת יוצאת דופן” בעסק, או בתחומים אחרים לרבות אמנויות, אתלטיקה, בידור, ותעשיית הקולנוע. על המועמד להגיע לארה”ב על מנת לעבוד באופן זמני בתחום היכולת יוצאת הדופן שלו. לעיתים קרובות נדרש מעביד, סוכן, או נותן חסות אחרת.

ויזת O מיועדת לאנשים בעלי כישורים מיוחדים בתחומים הבאים (יחד או בנפרד): מדעים, אמנות, חינוך, עסקים או אתלטיקה.

בנוסף לאמור לעיל, משרדנו מסייע להנפיק אשרות לבני משפחה נילווים.

 

אשרות למשקיעים מסוג E-1 ו- E-2

אשרות אלו מונפקות עפ”י אמנות מסוימות הקיימות בין מדינת ארה”ב למדינה אחרת. אשרות אלו מאפשרות עבודה לתקופה מסוימת ומיועדות בעיקר לאנשים המעוניינים לבחון השקעות ו/או מיזמים בארה”ב.

ויזת E1 – – אשרות המונפקות עבור עובדים של חברות זרות המקיימות סחר משמעותי עם ארה”ב. החברה חייבת לקבל אישור הסמכה ולאחר מכן יכול כל אחד מעובדי החברה לקבל את האשרה. אפשרות זו זמינה רק למדינות שהנן חלק מהאמנה עם ארה”ב.

ויזת E2 – – אשרות השקעה המונפקות עבור אזרחי המדינות המוסמכות בהתאם לאמנה, אשר מגיעים לארה”ב על מנת להדריך ולכוון את העסק. ההשקעה חייבת להיות משמעותית.

אשרת EB-5:

ויזת משקיעים EB-5 לארה”ב מאפשרת קבלת מעמד של תושב קבע ע”י השקעה כספית בכלכלה האמריקאית. מטרת התכנית הנה נתינת תמריץ  למען החייאת השוק המקומי והנה מאפשרת הגברת ההגירה לארה”ב.

האשרה נתנת לאנשים המשקיעים מעל 1 מיליון $ בעסק שבארה”ב או 500,000 $ באזור תעסוקה מסוים. ההשקעה חייבת גם ליצור ולתחזק לפחות 10 משרות לעובדים מוסמכים בארה”ב.

יש לציין כי תתן אשרה זו כרוכה לעתים קרובות בתקופת המתנה ארוכה, ו / או דרישת עובד.

אשרות למבקרים – ויזת תייר לארה”ב (B-1/B-2)

אשרת מבקר מתאימה לאנשים המעוניינים להיכנס לתחומי ארה”ב לתקופה שהנה בד”כ קצרה יחסית על מנת לטפל בענייניהם העסקיים כגון לצורך ביצוע פגישות עסקים, או לאנשים המעוניינים לטייל ברחבי ארה”ב. יודגש, כי אשרה זו אינה מאפשרת לעבוד בתחומי ארה”ב. אגב, אשרת B-1 מתאימה גם לאנשים העוסקים בספורט תחרותי, בין אם הנם חובבנים ובין אם הנם מקצוענים, כל עוד התחרות המתקיימת בארה”ב אינה בעלת פרס כספי.

אשרות לימודים – ויזות סטודנט (F-1, M-1)

  • אשרת לימודים מסוג F-1 –הינה אשרה המתאימה לסטודנטים במוסדות אקדמיים מוכרים החל מבתי ספר, ועד למכללות ואוניברסיטאות (כולל מוסדות ללימודי השפה האנגלית).
  • אשרת לימודים מסוג-  M-1 – אשרה זו אף היא הנה אשרת לימודים, אך הינה אשרה ללימודים מקצועיים לצורכי הכשרה או השמה (vocational) או ללימודים במוסדות שאינם אקדמיים (למעט מוסדות ללימודי השפה האנגלית).

אשרות החלפת מבקרים מסוג J1 Q1

אשרת החלפת מבקרים, לרוב מיועדת לאנשים המתעדים ללמוד לימודים גבוהים בארה”ב. ההבדל שבין אשרה זו לאשרת 1-F  הנו בכך שאשרת 1-J  מאפשרת גם לעבוד במקביל ללימודים, ולעיתים אף מאפשרת עבודה במשרה מלאה, דוגמא לכך תהיה דוקטור שמגיע לארה”ב לצורך לימודים לתואר מתקדם וגם על מנת לעבוד במחקר.

לצורך הנפקת אשרת J-1  ו- Q-1 נותן החסות חייב להיות מורשה מטעם התכנית המתבקשת. המבקש, בין נדרש בין היתר, להיות לפחות בגיל  18 ולהפגין בקיאות בשפה האנגלית.

אשרות נפוצות פחות אחרות אחרות כוללות אשרת  H-2B (עובדים זרים זמניים), R-1 (עובדי דת), B-1 במקום H-1B (עובדים זמניים לטווח קצר מסוים), H-3 (חניכים), P-1 (ספורטאים בינלאומיים), ועוד.

אפשרויות שכיחות להנפקת אשרות:

הגירה לארצות הברית על בסיס קשרי משפחה (איחוד משפחות): ראה כמפורט לעיל.

מתן היתרים לכניסה מחודשת לארה”ב – עבור מחזיקי גרין קארד הנמצאים תקופות ממושכות מחוץ לארה”ב.

אשרות לתושבים חוזרים – מחזיקי גרין קארד אשר נותרו מחוץ לארה”ב לתקופה של יותר משנה אחת, המבקשים לחזור לארה”ב כתושבי קבע באופן חוקי.

הגירה לזוכי הלוטו Diversity Visa ובני משפחותיהם.

קבלת אזרחות ארה”ב: בדרך של התאזרחות, וקבלת אזרחות ההורים.

הסרת התנאים בנוגע למגורים בארה”ב לתושבים מותנים.

החלפת גרין קארד בנמקרה של אובדן, גניבה, או כשפג התוקף.

בעיות בהנפקת ויזה לאנשים שאינם מהגרים כולל קשיים בקבלת ויזה B-1 / B-2, ויזות סטודנט F-1 ו- M-1, ותכנית חילוף תרבויות J-1.

האמור לעיל כולל הנפקת אשרות נגזרות או גרין קארד לבני זוג וילדים של המועמדים העיקריים המנויים לעיל.

יתרונות משרד עורכי דין דותן כהן בהגירה לארה”ב

  • ניסיון רב בעבודה מול שגרירות ארה”ב, רשויות ההגירה והקונסוליות  השונות.
  • צוות רב לשוני המדבר 4 שפות לרבות: עברית, אנגלית, ערבית, ספרדית.
  • טיפול במילוי הטפסים הנדרשים לצורך ההגירה לארה”ב.
  • קשרים משפטיים, חברתיים ופוליטיים ענפים בתחום ההגירה והרילוקישן.
  • רשת קולגות של מומחים בתחומי הגירה מסביב לעולם.

מאמרי הגירה לארצות הברית