חדשות הגירה לישראל 13.2.2014

יחידת ההיתרים הודיעה באופן לא פורמלי כי ניתן להגיש בקשות להיתרי עבודה למנהלים ומומחים זרים לתקופה של שנתיים, לעומת שנה אחת בלבד בשנים קודמות. הנפקת היתר לשנתיים מקצר באופן משמעותי את הליך הארכת האשרה למומחים. הנהלים להגשת בקשות נותרו על כנם, אך יתכן וישתנו בעתיד.