ויזת סטודנט לאוסטרליה – שינויים במדיניות

בנובמבר 2011 הוכנס תיקון לתקנות ההגירה לאוסטרליה, תיקון אשר שינה את אופן הערכת הבקשות לויזת סטודנט לאוסטרליה. לפני מועד זה, כל מבקש שרצה ללמוד באוסטרליה היה צריך לשכנע את הרשויות שהוא אכן סטודנט אמיתי, באמצעות שליטה בשפה האנגלית, יכולת כלכלית ורצון כנה מוכח כי התחייב ללימודים בתחום מסויים. מצב זה לא איפשר יכולת לבדיקת אמינות המבקש כשוהה זמני בלבד, תחת ויזת סטודנט.

תת סעיף 572.223(1) מחייב שהרשויות אכן יהיו בטוחות שבעל ויזת הסטודנט אכן מתעתד לשהות באוסטרליה רק באופן זמני, ומתייחס לנסיבות האישיות של המבקש, היסטוריית ההגירה שלו, תרומת הקורסים שבחר לעתידו האישי, וכל פרט נוסף שיכול להראות כי ייתכן והמבקש לא מתכוון לעזוב בתום תקופת לימודיו (למשל: מצב פוליטי לא יציב בארץ מוצאו של המבקש, קיום רומן עם תושב/ת אוסטרליה וכו’).

סירוב בקשות ויזת סטודנט לאוסטרליה

במציאות יצרה דרישה חדשה זו סירובים בכמות גבוהה מאוד להענקת ויזת סטודנט, משום שיש לסרב להעניק ויזה זו אם המחליט אינו משוכנע לחלוטין, מכל הבחינות, שהמבקש אכן, בכנות, מתעתד לשהות באוסטרליה רק באופן זמני.

חשוב לזכור שלמרות שיש המלצות וכיוונים למה צריך להתייחס, אין קריטריון אחיד וברור שאפשר להחליט לפיו האם מגיש הבקשה הינו באמת שוהה זמני בלבד. לכן, איכות ההוכחות שאתה מספק בעת הגשת הבקשה הינה המפתח להצלחה. יותר מכך, הבודק רוצה להשתכנע כי הלימודים אכן יועילו לעתידו ולקריירה של המבקש, ולכן הוכחה כי אתה כבר עובד ועוסק בתחום שבו אתה משתלם, תתרום הרבה לקבלת בקשתך.

מה עושים?

כאשר המבקש מנמק את בקשתו לקבלת ויזת סטודנט, חשוב להתרכז בתועלת שתצמח למבקש מהתחום הלימודי בו הוא מבקש להשתלם, ולא בנושא החיים באוסטרליה באופן כללי. לאור זאת, קרוב לוודאי שבעל תואר ראשון אשר סיים את התואר מחוץ לגבולות אוסטרליה, ומבקש להמשיך באוסטרליה ללימודי תואר שני בתחום לימודיו או בתחום דומה, יצליח לקבל תשובה חיובית, במידה ויוכיח כי בארץ מוצאו יש לו רמת חיים טובה ונוחה, ואם יוכיח את התועלת שבלימודים שבחר לקריירה העתידית שלו. מצד שני, חוסר הצלחה לקשר בין הלימודים שבחר לבין הקריירה העתידית של המבקש, וחוסר הצלחה בהוכחת רמת חיים טובה בארץ המוצא, יכולים לגרום לקבלת סירוב, ובייחוד נכון הדבר אם הבודק מטעם הרשויות חש שלמועמד חשובה יותר עצם השהות באוסטרליה מאשר לימודים בה.

התנאים הוחמרו לגבי בקשות הארכת שהות זמנית באוסטרליה כאשר המבקש נמצא כבר בתוך גבולות אוסטרליה ומבקש ויזת סטודנט. המבקשים במקרה זה מתבקשים להמציא סיבות מיוחדות באמת, שמעבר לסיבות הרגילות, כדי להסביר מדוע הם עותרים לקבלת ויזת סטודנט, דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי לסטודנט ממוצע. דוגמאות לנימוקים מיוחדים: המועמד קיבל מלגת לימודים מלאה ממוסד ספציפי; המועמד התבקש להצטרף לקבוצת מחקר מיוחדת.

יש לזכור שעזרה של סוכן הגירה מנוסה יכולה לשפר את הסיכויים להצלחת הבקשה ולקבלת הויזה המבוקשת.

*לחצו כאן למידע נוסף על הגירה או הוצאת ויזה לאוסטרליה