ידועים בציבור של בני משפחה של מומחים זרים

מיסוד קשר זוגי בין בני זוג במרבית המקרים נעשה עדיין על ידי ברית הנישואים וטקס הנישואין. מוסד זה מקובל ברחבי העולם, כאשר עיקרו מבוסס על עקרונות דומים – קשר פומבי ומחייב בין בני הזוג. יחד עם זאת, לכל מדינה נהלים וחוקים שונים, ובהתאם לחוקים הללו נקבע מעמדו של אדם. דוגמא מובהקת לכך הינה מדינת ישראל המכירה בנישואין בין יהודים שנערכו כדת וכדין בלבד בישראל, וטקסים אזרחיים לא יוכרו היות ולבית הדין הרבני סמכות בלעדית בנושאים אלו. לעומת זאת,  עריכת טקס נישואין אזרחי מחוץ למדינת ישראל הינו קביל, ומדינת ישראל תכיר בכך כי בני הזוג נשואים.


במקביל למוסד הנישואין, עם השנים התפתח מעמדם של ידועים בציבור, ומעמד זה מקבל היכרות ברחבי העולם. בני זוג אלו, מתוך בחירה, כל אחד וסיבותיו הוא, בוחרים למעשה לקיים קשר זוגי ולחיות חיים משותפים אך לא למסד את הקשר באמצעות מוסד הנישואין. מדינות רבות מכירות במעמד זה, ואף מעניקות לבני הזוג את רוב אם לא כל הזכויות הניתנות לבני זוג נשואים. גם במדינת ישראל זכה המעמד להכרה בפסיקת בית המשפט. למעשה, בית המשפט לענייני משפחה קבע כי ניתן להגדיר זוג כידועים בציבור במידה והם מקיימים את התנאים להלן:

א.      קיום חיי אישות כבעל ואישה – כלומר קיום קשר רומנטי ואינטימי בדומה למערכת יחסים של בני זוג נשואים;

ב.      ניהול משק בית משותף כפועל יוצא מחיי משפחה משותפים;

להרחבה אנא ראו מאמרנו באתר לשכת עורכי הדין.