חוק ההגנת הסטטוס של ילד בויזת תושב קבע הניתנת בהגרלת הגרין קארד (DIVERSITY VISAS).

לשם קבלת ויזה של תושב קבע הניתנת בהגרלת הגרין קארד (Diversity visa), הכלל קובע כי אדם שהנו בן 21 שנים ומעלה לא יוכל לקבל מעמד כמוטב הנגזר מתוך מעמד של אחד מהוריו אשר זכה בהגרלת ה- Diversity Visaבשנה הנתונה.

חריג לכלל זה הנו חוק הגנת מעמד הילד (CSPA). מטרת החוק הנה לאפשר לבני משפחה מסוימים אשר מלאו להם 21 שנים, להיחשב כ”ילדים” על פי חוקי ההגירה. בכך, מבקש שהנו כבר בן 21 שנה יכול עדיין להגיש בקשה לויזה יחד עם הוריו.

יחד עם זאת, ניתן לנסח את זכאות הילד באמצעות נוסחה מחושבת.על מנת לחשב את גיל הילד למטרות Diversity Visa, יש לבצע את החישוב כדלקמן:

1) לחשב את גיל הילד במועד שבו מספר האשרה של המהגר הופך “זמין” או מועד האישור, לפי המאוחר מביניהם; ואז,

2) להפחית מספר זה במספר הימים שבו בקשת האשרה הנה “בהמתנה”.

יש לציין כי כאשר מספר האשרה הופך ל”זמין” המצב מעט לא ברור. מספר פרשנויות ראו מצב זה כאילו המספר הופך “זמין” בחודש הראשון שבו אדם כשיר לראיון. ההגדרה הכוללת לזמן שבו מספר האשרה הופך “זמין” הנו כאשר “הוא היום הראשון של החודש שבו עלון הויזה המתפרסם ע”י מחלקת המדינה (DOS), מציין את הזמינות של ויזה בקטגורית ההעדפה.”

כדי להסביר את התהליך שוב, מספרי התיקים הזמינים מתפרסמים לרוב בעלון הויזה 1-2 חודשים לפני קביעת מועד הראיון. לדוגמא, המספרים שפורסמו בחודש אוגוסט חלים על ראיונות לחודש אוקטובר. לכן, השאלה הנה האם המספר נעשה “זמין” באוגוסט או באוקטובר. על פי פירוש ההגדרה הנ”ל, יהיה זה סביר להניח שהמספר לאשרה הופך “זמין” באוגוסט או באוקטובר.

עם זאת, לאחרונה קבלנו מידע אשר שופך מעט אור על נושא ה”זמינות”, המציע כי (למטרות של CSPA) מספר התיק של מבקש ה- Diversity Visa יחשב זמין בחודש שבו זכאי המבקש לראיון, לפיכך, המספר יחשב לזמין באוקטובר (ולא ובאוגוסט) בדוגמה לעיל.

על פי החלוקה המשפטית של מחלקת המדינה:

“באופן כללי, תאריך זמינות הויזה נקבע בעלון האשרה. אם בעלון האשרה עולה כי אשרה תהיה זמינה ב -1 באוקטובר הרי שהתאריך ה- 1 באוקטובר הנו התאריך הקובע. העובדה שהמקרה הוכן לפני כן או שעלון הוויזה פורסם לפני תאריך זה, אין השפעה על מועד זמינות האשרה. “

באשר לדרישה השנייה של הקביעה מתי בקשה הנה “בהמתנה”, ההגדרה הכוללת הנה “היום הראשון של תקופת שליחת הבקשה להשתתפות בהגרלה ועד למועד המכתב המודיע למבקש הראשי כי בקשתו נבחרה.” לכן, אם היום הראשון להשתתפות בהגרלת Diversity Visa הייתה ב-1 באוקטובר 2012, והמבקש זכה וקבל את מכתב ההודעה מיום 1 במאי 2013, אזי יש להפחית תקופה זו מגילו של הילד (213 ימים או קצת יותר מ 7 חודשים).

אז מה כל זה אומר? עפ”י הדוגמא לעיל, משמעות הדבר הנה שאם זוכה בהגרלת הגרין קארד / הורה שילדו הופך ל- 21 ב- 1 באוגוסט 2012, ותאריך ההמתנה שלהם הנו כ -7 חודשים, אזי כדי לכלול את הילד בבקשה כמוטב נגזר, ההורה חייב להיות זכאי לראיון (כלומר, מספר התיק יהיה זמין) לפני חודש מארס 2013. אם ההורה עדיין מחכה לראיון אחרי חודש מרץ, אזי ילדו לא יכלל בבקשה ולא תונפק לו ויזה תחת Diversity Visa .

לסיכום, הנוסחה הקובעת אם ילד המתקרב לגיל 21, נחשב כמוטב, יכולה להיות מסובכת, ואפילו  פקידים בשגרירויות ובקונסוליות מתקשים לעשות את החישובים הנכונים. חשוב לזכור כי גם אם הילד שלך הוא בן 21, הוא לא יחשב כבן 21 שנים בכל הקשור לתוכנית Diversity Visa, תחת חוק הגנת הילד.

 

 

האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת משפטית ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני. האחריות בשימוש על הנאמר במאמר הינה על הקורא בלבד.

 מאמר זה נכתב ע”י משרד עו”ד דותן כהן, העוסק בתחום דיני ההגירה לישראל, ארה”ב, אוסטרליה וקנדה.