הנפקת דרכון ישראלי לעולה חדש והחריג לאיש עסקים אשר לא השתקע בישראל

יהודי המעוניין בדרכון ישראלי צריך ראשית לקבל אזרחות, להפוך את ישראל למרכז חייו ולאחר כשנה יהיה זכאי לדרכון ישראלי. בשלושת החודשים הראשונים לעלייה, העולה החדש יוכל להכנס לישראל ולצאת ממנה עם דרכון ממדינת המוצא שלו בצירוף מכתב ממשרד הפנים, המעיד כי הינו בשלבים אחרונים של הליך העלייה לישראל.

להרחבה אנא ראו מאמרנו באתר לשכת עורכי הדין.