ויזה זמנית על בסיס תעסוקה

Visa  למקצועות מיוחדים

ויזת H-1 B הינה ויזת העבודה הזמנית השכיחה ביותר. ויזה זו מצריכה תמיכה של מעביד שדרוש לו עובד לתפקיד מסויים המצריך כישורים מיוחדים, כלומר מתואר ראשון (BA) אמריקאי ומעלה, או תארים מקבילים ממדינות אחרות, לביצוע העבודה. השגת ויזת H-1 B נעשית בשלושה שלבים:

  1. בקשת מצב תעסוקתי (LCA) המוגשת למחלקת העבודה האמריקאית.
  2. הגשת בקשה לויזת H-1 B ברשויות ההגירה האמריקאיות.
  3. במקרים מסויימים, נדרש העובד להגיע לראיון בקונסולייה אמריקאית מחוץ לגבולות ארה”ב. קיימת מכסה שנתית המגבילה את הכמות המונפקת, והיא עומדת כיום על 65,000 איש בשנה.

מכסה זו אינה חלה על:

1. אנשים שיש להם כבר ויזה H-1B ואשר מבקשים הארכת שהות או ויזה לצורך טיולים.

2. אנשים שיש להם ויזת H-1 B ואשר מבקשים לשנות מעסיק.

3. רופאים המבקשים ויזת H-1 B לצורך עבודה במרכזים רפואיים מרוחקים.

4. אנשים המבקשים לעבוד במוסדות השכלה גבוהה, או מוסדות שאינם למטרת רווח, מוסדות מחקר שלא למטרת רווח או מוסדות מחקר ממשלתיים. ויזת H-1 B מונפקת בד”כ לתקופה של שלוש שנים וניתן להאריכה לשלוש שנים נוספות, עד למשך כולל של 6 שנים. הארכת הויזה מעל 6 שנים אפשרית במקרה של עובד השוהה מחוץ לארה”ב מעל שנה או הנמצא בתחומי ארה”ב פחות מחצי שנה מזמנו. הארכות מעבר לתקופה של 6 שנים אפשריות גם במקרים של עובדים שביקשו מעמד של תושב קבע לפני תום השנה החמישית של ויזת H-1 B שברשותם. בת זוג וילדים קטינים לא נשואים (מתחת לגיל 21) של עובד המחזיק בויזת H-1 B זכאים לויזה H-4 לתקופה זהה לזו של העובד בעל ויזת H-1 B. חל עליהם איסור לעבוד בתחומי ארה”ב.

L

ויזת L-1 (מועברים פנים-ארגוניים)

מעמד זה מוקנה לאנשים שעבדו עבור חברה מסויימת, ברצף, לפחות שנה אחת במשך שלוש השנים שקדמו לבקשת הויזה, בתפקיד בכיר,  מינהלי או ניהולי (L-1B), או בתפקיד הדורש ידע מקצועי מעמיק בתחומי העיסוק של החברה (L-1B), ואשר ימשיכו לעבוד בתחומי ארה”ב באותה חברה, או בחברת בת אמריקאית שלה, בחברה קשורה, או בחברת האם של המעסיק הנוכחי. על החברה האמריקאת לתמוך בעובד הזר באמצעות הגשת בקשה לויזת L-1 לרשויות ההגירה האמריקאיות (USCIS) ולקבל את אישורם לפני שהעובד יוכל לקבל ויזת L-1 בקונסוליה מחוץ לגבולות ארה”ב ו/או לשנות את מעמדו מהויזה הקיימת שלו לויזה זו. תוקף מקסימלי ראשוני של ויזה זו הוא 3 שנים, או שנה אחת במידה והחברה המעסיקה בארה”ב פעילה בארה”ב פחות משנה אחת בעת הגשת הבקשה לויזה. ויזת L-1 ניתנת להארכה עד ל-5 שנים מקסימום עבור עובדים בעלי ידע ספציפי (L-1B)  ו-7 שנים עבור עובדים בתפקידי ניהול בכירים ומינהלה         (L-1A). בת זוג וילדים קטינים (מתחת לגיל 21) של עובד בעל ויזת L-1 יכנסו לארה”ב תחת ויזה L-2 למשך אותה תקופת שהות כמו העובד עצמו. בת זוג בסטטוס L-2 רשאית לקבל אישור עבודה בארה”ב, אך ילדים בסטטוס L-2 אינם רשאים לעבוד.

 

ויזת E-1 (משקיע / אמנה)

ויזת E-1 מאפשרת למנהלים בכירים, מנהלים ועובדים אחרים בעלי יכולות וכישורים מקצועיים גבוהים להכנס לארה”ב לצורך עבודה בהשקעות בתחומי ארה”ב. החברה האמריקאית והעובד הזר חייבים להיות בני אותו לאום. לדוגמא, אזרח צרפתי יכול לקבל ויזת E-1 רק אם יועסקת בארה”ב על ידי חברה שהבעלות בה היא לפחות 50% צרפתית. חייבת להיות אמנה בין מדינת המוצא של העובד לבין ארה”ב, שמאפשרת הנפקת ויזת E-1. בכדי להיות זכאי לויזת E-1 על המועמד ממדינת האמנה לעסוק בסחר בהיקף רחב אשר עיקרו (51% לפחות) מתקיים בין מדינת האמנה לבין ארה”ב. הסחר כולל מכירת סחורות ושירותים כגון תחבורה, בנקאות, פרסום, הנהלת חשבונות, טכנולוגיה ויעוץ ניהולי. בעלי ויזת E-1 מקבלים אותן לתקופה של 5 שנים והן ניתנות להארכה ללא הגבלת זמן כלשהי (עד אינסוף). בת זוגו וילדיו של נושא ויזה זו זכאים למעמד   E באופן בלתי עצמאי / בכפיפות לנושא ויזת E-1. בת זוגו וילדיו של נושא ויזת E-1 יכולים לפנות לקבל  אישור עבודה בתחומי ארה”ב, אולם ילדיו של בעל ויזת E-1 אינם רשאים לעבוד.

 

—————————————————————————————————————–

*הכותב הינו בעלים ומייסד משרד עו”ד דותן כהן, אשר מתמחה בדיני ההגירה בישראל, ארה”ב והוצאת ויזה לאוסטרליה ומדינות נוספות. המשרד הינו משרד נישה המלווה חברות ישראליות וגלובאליות רבות במתן אשרות עבודה למומחים זרים במגזר העסקי.

ליצירת קשר: 03-753-4000   |   info@Visa-Law.co.il