ויזת H-1B לעבודה במקצוע מיוחד או בתחום ההתמחות

ויזת H-1B מאפשרת כניסה לארה”ב, על בסיס זמני, של מועמדים מקצועיים, לצורך עבודה במקצוע או בתחום ההתמחות המסויים שלהם. אולם ויזה זו אינה ניתנת רק על סמך העובדה שמעסיק אמריקאי מוכן להציע עבודה לעובד זר. נהפוך הוא – לא רק שהעותר לויזה זו חייב להוכיח הצעת עבודה ממעסיק אמריקאי, אלא שהעבודה המוצעת חייבת להיות גם מוגדרת כמקצוע מיוחד ועל המועסק להוכיח יכולתו למלא משרה זו.

 ההגדרה “מקצוע מיוחד” מתייחסת למשרה “המצריכה יישום מעשי ותאורטי של ידע מקצועי ביחד עם תואר ראשון (לפחות), או תואר מקביל לו, כאשר ארכיטקטורה, הנדסה, מתמטיקה, מדעי הטבע, מדעי החברה, רפואה ובריאות, חינוך, התמחויות עסקיות, ראיית חשבון, עריכת דין, תאולוגיה ואמנות, שהם תחומים המוגדרים כ”מקצועות מיוחדים”. במילים אחרות, עצם העיסוק במקצוע שכזה מצריך דרגת ידע שאפשר להשיגה רק לאחר קבלת לפחות תואר ראשון בתחום הרלוונטי. ייתכן קושי מסויים בהוכחה שמשרות מסויימות עונות להגדרה “מקצוע מיוחד” גם אם הן כרוכות בתחום לימודים והתמחות ספציפי. לדוגמא, תפקיד מנהלתי לבעל תואר ראשון ב”מינהל עסקים”  יכול להיראות ככללי מדי מכדי להיחשב למקצוע מיוחד, ולכן לתיאור המשרה הכלול בבקשה לקבלת ויזת H-1B  חשיבות מכרעת להצלחת ההליך.

 כדי שמשרה תוגדר כ”מקצוע מיוחד” עליה לענות על אחת מהדרישות הבאות: (1) תואר ראשון, או תואר מקביל לו, או תואר גבוה יותר, כתנאי הכרחי לאיוש התפקיד; (2) התואר הנדרש המאפיין את העוסקים במקצוע בתפקידים זהים או דומים בארגונים אחרים, או, לחלופין, התפקיד הינו כה מסובך או מיוחד, שרק בעל תואר אקדמי יכול לאייש אותו; (3) המעסיק דורש תואר אקדמי או תואר מקביל לתפקיד זה; או (4) המשימות המוטלות על המועמד הינן ספציפיות ומורכבות ביותר והידע הנדרש לביצוען כרוך בקבלת תואר ראשון לפחות.

 כדי למלא את המשימות הכרוכות בתפקיד מיוחד, המועמד חייב לעמוד באחת מדרישות הסף הבאות: (1) תואר BA או תואר גבוה יותר, ממוסד אמריקאי (קולג’ או אוניברסיטה) מוכר, הנדרש לצורך אישור התפקיד; (2) בעל תואר אקדמאי ממדינה זרה, אשר מקביל לתואר BA אמריקאי או לתואר גבוה יותר, הנדרש מעצם התפקיד, ואשר הוענק על ידי קולג’ מוכר או אוניברסיטה ידועה; (3) בעל רשיון או היתר חוקי אחר לעסוק במקצוע זה (כגון במקצועות ארכיטקטורה, מפקח, תרפיה פיזית) מטעם המדינה שבה מוצע התפקיד; או (4) בעל השכלה, נסיון מקצועי או ידע מעשי או צירוף של שניהם, המקבילים להשלמת לימודי תואר ראשון או תואר גבוה יותר במקצועו, והמוכר כמומחה שהועסק בעבר בתפקידים הקשורים ישירות למקצוע אותו יאייש.

 כפי שהראינו, ניתן להראות התאמה למקצוע המיוחד גם ללא תואר ראשון, אך יהיה קשה מאוד להוכיח כי למועמד הניסיון והכישורים הנחוצים לאיוש המשרה המיוחדת. במקרים מסובכים שכאלה, עדיף להשתמש בשירותי עו”ד מקצועי, המתמחה בענייני הגירה.

האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת משפטית ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני. האחריות בשימוש על הנאמר במאמר הינה על הקורא בלבד.

 מאמר זה נכתב ע”י משרד עו”ד דותן כהן, העוסק בתחום דיני ההגירה לישראל, ארה”ב, אוסטרליה וקנדה.