עתירת מדינת אריזונה נגד מדינת ארה”ב

באפריל 2010 חתם מושל מדינת אריזונה על חוק שמספרו  SB 1070 הידוע גם בכינויו “החוק לחיזוק האכיפה וההגנה על סביבת המגורים”. מטרת החוק היתה להגביר את יכולת השליטה בממדי ההגירה הבלתי חוקית לארה”ב בכלל ולמדינת אריזונה בפרט וכוונת המחוקק היתה, למעשה, להכריח את המהגרים הבלתי חוקיים לעזוב את גבולות ארה”ב מרצונם החופשי. כמה משפטנים אף כינו את החוק בשם: “התשה באמצעות אכיפה”. חוק זה מורכב מכמה חלקים עיקריים, כפי שנראה מייד:

1. במסגרת החוק הנ”ל הונחו כל קציני המשטרה של מדינת אריזונה וקצינים במשטרה המקומית לבדוק, בעת ביצוע מעצר או בדיקת חשודים, את מעמדו החוקי של כל אדם הנחשד בשהייה בלתי חוקית במדינה. יתרה מכך, החוק דרש כי החשוד יישאר במעצר עד לקבלת תשובה לגבי מעמדו החוקי.

2. החוק קבע גם כי אי נשיאת מסמכי ההגירה באופן קבוע הינו מעשה פלילי. במקביל, ובאופן די מעורפל, החוק גם אסר על אנשי החוק להפעיל סעיף זה בחוק על בסיס גזעני או לאומני.

3. חוק SB 1070 אוסר על מהגרים בלתי חוקיים ביצוע עבודות או חיפוש עבודה.

זמן קצר לאחר שהחוק התקבל ואושר על ידי מדינת אריזונה, עתרה הממשלה הפדרלית נגדו בבית המשפט הפדרלי, וטענה כי החוק פוגע ומפר את “הסעיף המסחרי”, כלומר  החוק סותר את היות המימשל הפדרלי הגורם היחיד הרשאי לקבוע מדיניות הגירה ולאכוף חוקי הגירה. המקרה הגיע עד בית המשפט העליון, אשר קבע כי סעיפים 2 ו-3 נוגדים את החוקה, מכיוון ששניהם פוגעים בסמכות הבלעדית של המימשל הפדרלי לקבוע את מדיניות ההגירה ברחבי ארה”ב. בנוסף על כך, קבע בית המשפט העליון שהחוק שחקקה מדינת אריזונה גרם להיווצרות פשעים חדשים, אשר, בזכות מסגרת החוקים הפדרליים, לא היו קיימים קודם לכן.

יש לציין כי בית המשפט לא קבע כי הסעיף הראשון בחוק נוגד את החוקה, מכיוון שאין בחוק הפדרלי שום דבר הנוגד אותו, אך קבע כי אם בהמשך יתברר שבסעיף זה נעשה שימוש באופן אפלייתי, אזי גם חלק זה של חוק SB 1070 עלול להימחק.

כמה מדינות נוספות ניסו להעביר חוקים דומים, בדומה לחוקים שהעבירה מדינת אריזונה. לדוגמא: מדינת ג’ורג’יה חקקה חוק שמשקף את רוח החוק שנחקק באריזונה, ובית המשפט לערעורים פסל אותו.

לא נותר עתה אלא לראות כיצד ישפיע החוק על מדיניות ההגירה של מדינת ארה”ב. אנשי המימשל החדשים  בבית הלבן התחייבו כבר לבצע שינויים במדיניות ההגירה עד לקיץ  2013 והנושא קיבל עדיפות עליונה בסדר היום הלאומי. מה שבטוח מעבר לכל ספק הוא שהחלטת בית המשפט העליון גרמה לכך שחוקי הגירה רבים שנחקקו במדינות ברחבי ארה”ב בוטלו ונפסלו. כתוצאה מכך, מהססות כעת המדינות להעביר חוקים נוספים, עד אשר הקונגרס יתערב בנושא ויזום מדיניות כללית חדשה ומקיפה בנושא ההגירה.


האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת משפטית ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני. האחריות בשימוש על הנאמר במאמר הינה על הקורא בלבד.

 מאמר זה נכתב ע”י משרד עו”ד דותן כהן, העוסק בתחום דיני ההגירה לישראל, ארה”ב, אוסטרליה ואנגליה.