מומחים זרים ומשפחותיהם – הנהלים זועקים לשינוי

במאמרנו זה אנו נדון באשרות הניתנות למומחים זרים לצורך ביצוע תפקיד זמני בישראל בהקשר לאשרות הניתנות לבני משפחותיהם. תחילה נציג ונסביר אודות האשרה ומטרותיה, ובהמשך נסקור את הבעייתיות וההשלכות איתן נאלצות בני המשפחה להתמודד.


אשרת ב-1 עבור מומחים זרים

כיום, אצל לא מעט חברות קיים צורך ניכר בהבאת מומחים זרים ממדינות שונות בעולם, לצורך עבודה בישראל. הצורך הינו לרוב במומחים זרים בעלי ידע ומומחיות שאינה קיימת בישראל ממגוון סיבות וכן במנהלים בכירים. לצרכים אלה קיים מסלול לקבלת היתרים עבור מומחים זרים, שבסופו ניתנת אשרת עבודה לשנה הניתנת להארכה עד לתקופה כוללת של חמש שנים ושלושה חודשים. יודגש כי על המומחים הזרים לעמוד במספר קריטריונים בכדי להתאים למסלול הבקשות לאשרת מומחה זר על פי נהלי יחידת ההיתרים וכן עפ”י דו”ח ועדת בוכריס (דו”ח שירות התעסוקה לבחינת היקף העסקת זרים במשק הישראלי, מחודש יולי 2001, המתייחס להעסקת מומחים זרים)

להרחבה אנא ראו מאמרנו באתר לשכת עורכי הדין.