חשיפת המסתורין של דרישת אי הפיכה לנטל ציבורי לצורך כניסה לארה”ב (חלק ג’)

תצהיר תמיכה

קיים בלבול גדול לגבי תצהיר התמיכה ובאילו מקרים יש צורך בו. קיימים שני סוגים של תצהירי תמיכה: (1) טופס   I-864תצהיר תמיכה, אשר מועמדים מסויימים נדרשים להציג, ו-(2) טופס  I-134   שהינו תצהיר תמיכה אופציונלי.

 

טופס  I-864נדרש במקרים מסויימים, ממועמדים שבקטגוריות הנכללות בסעיף 213 א’ של חוק ההגירה וההתאזרחות, כמפורט להלן:

 

(1)   קרובים ממדרגה ראשונה, כולל בת / בן זוג של אזרח ארה”ב, בן לאזרח ארה”ב וארוס/ה, לא מהגרים, בתהליך הפיכה חוקית למעמד תושב קבע;

(2)   מועמדים בהליך קבלת ויזה על בסיס הליך משפחתי, כולל בנים ובנות לא נשואים של אזרחי ארה”ב (1F ) ; בני זוג, ילדים ובנים ו/או בנות לא נשואים של תושב קבע  (F2A/F2B), בנים ו/או בנות נשואים של אזרח ארה”ב  (F3), אחים ואחיות של אזרחי ארה”ב  (F4);

(3)   מועמדים מסויימים הנמצאים בהליך קבלת ויזה על בסיס תעסוקה, כולל מוטבים של בקשה שמולאה על ידי אזרח ארה”ב, ו/או קרובי משפחה של תושב קבע בארה”ב, שהוא יורשו היחידי של האזרח אשר מילא את הבקשה; מוטבים של ישות שבה לאזרח ארה”ב או לקרובו של המהגר יש 5% או יותר מניות שליטה; ובני משפחה נלווים או מתעתדים להצטרף  של מהגרים שכאלה, כפוף לכך  שמגיש הבקשה העיקרי, בזמן הגשתה, חוייב להגיש טופסI-134 .

לגבי טופס I-864, התומך הפיננסי חייב לעמוד בתנאים הבאים:

(1) תושב ארה”ב ו/או בעל מעמד תושב קבע שהושג באופן חוקי

(2) לפחות בן 18; וכמו כן

(3) מתגורר בארה”ב ו/או בשטחים מסופחים ושייכים לארה”ב

טופס I-864  ממולא כיאות וביושר, הינו תצהיר מחייב מבחינה חוקית ובד”כ ייחשב כמספיק כדי לעמוד בדרישות  הנטל הציבורי. בעת ההחלטה האם דרישות ה- INA 213A ליצירת תצהיר מחייב מבחינה חוקית מולאו, אמינות הצעת התמיכה מאדם העומד בהגדרת התומך ואשר ברשותו אמצעים ברי הוכחה, אינה גורם שמתחשבים בו. התצהיר הינו בר אכיפה ללא קשר לכוונתו האמתית של התומך והפוסק המחליט אינו אמור להתחשב בכוונה זו, אלא אם כן ישנם סימנים מדאיגים לאפשרות של הפיכה לנטל כלכלי במקרה ספציפי, למשל במקרה שהמבקש הינו בגיל מבוגר ובעל בעייה רפואית רצינית.

אם התומך הכלכלי אינו עומד בדרישות ההכנסה הפרטית, תומך משותף אשר עומד בדרישות יכול להגיש טופס I-864 בכדי לתמוך בכמה מבני המשפחה או בכל המשפחה של מבקש ההגירה, בתוספת לטופס התמיכה המקורי I-864. התומך המשותף חייב לעמוד בכל הדרישות בהן עמד התומך מגיש הבקשה או המהגר מגיש הבקשה, מלבד הדרישה להיות מקורב או קרוב משפחה של המהגר או של התומך העותר. בנוסף לכך, על כל תומך משותף לעמוד, באופן פרטי, בדרישות ההכנסה של משפחתו בהתאם לגודל המשפחה ובהתאם לקווים המנחים להגדרת עוני כפי שהוגדרו ע”י המימשל הפדרלי, ללא איחוד הכנסות עם התומך מגיש העתירה או עם תומך משותף משני.

 

 

טופס I-134  – מקרים בהם טופס I-864 אינו נדרש

גם אם מועמד פטור מהגשת טופס I-864, עדיין עליו לעמוד בדרישות הנטל הציבורי ע”י הצגת הוכחות כי לא יזדקק לתמיכה ממשלתית בארה”ב. למרות שבמקרים מסויימים לא נדרש תצהיר תמיכה, עדיין יכולות להתקיים נסיבות בהן תצהיר זה יכול להביא תועלת והפוסק בנושא יכול אפילו לבקש הגשת תצהיר זה, למרות העובדה שהתצהיר אינו נדרש. במקרים שכאלה, יידרש המועמד להמציא טופס I-134. תצהיר זה אינו מחייב את התומך מבחינה משפטית ואין לו את מידת החשיבות ו/או המשקל שמתלווה לטופס I-864. אולם, יש להתייחס לטופס I-134 כאל סוג של הוכחה, בשילוב עם סוגי ההוכחה האחרים שנמנו בחלקו הראשון של מאמר זה.

במידה ואחד מהמועמדים המופיעים להלן נזקק לתצהיר תמיכה בכדי לעמוד בדרישת הנטל הציבורי, עליו להשתמש בטופס I-134, מכיוון שאינו מורשה להשתמש בטופס I-864:

 (1) בן/בת זוג של אזרח ארה”ב שנפטר אשר עתרו באופן עצמאי, וכל ילדיו/ ילדיה של העותר/ת;

(2) בן/בת זוג של אזרח ארה”ב שעתר/ה באופן עצמאי ואשר הוכה/תה ע”י בן/ בת הזוג ו/או נחשפ/ה להתאכזרות קיצונית מצד בן/בת הזוג, וילדיו/ילדיה של העותר/ת;

 (2) תושבים חוזרים עויינים;

 (4) מועמדים לוויזה מגוונת – DIVERSITY VISA;

(5) ארוס/ה / ארוסים. יש לשים לב כי טופס I-134 אינו נדרש עבור ויזת K, גם אם הינו בשימוש תדיר ברבות מהקונסוליות.

מכל מקום, הגשה של טופס I-134 בלבד, אינה מספיקה כהוכחה שהמועמד לא יהפוך לנטל כלכלי. בניגוד לטופס      I-864, הפוסק בנושא יבצע הערכה יסודית של גורמים אחרים, למשל מניעיו של התומך בעת הגשת התצהיר; טיב הקשר בין התומך למועמד (למשל, קרבת דם או קרבה עקב נישואין, מעביד לשעבר או עובד לשעבר, חברי ילדות, או שותפים עסקיים); משך זמן ההיכרות בין התומך למועמד; מקורותיו הפיננסיים של התומך; והאם לתומך יש אחריות נוספת או התחייבויות נוספות.

לדוגמא, כאשר יש קשרים הדוקים או מחייבים בין המועמד והתומך, למשל קשרי משפחה קרובים או חברות הדוקה לאורך השנים, הפוסק ישקול בד”כ בחיוב את קבלת התצהיר. מצד שני, לתצהיר, שיוגש על ידי מכר מקרי או קרוב משפחה רחוק שהיה לו קשר רופף ו/או שלא הכיר כלל או הכיר מעט מאוד את המועמד, תיוחס חשיבות פחותה. בנוסף לכך, אין התנייה לגבי תומך משותף באמצעות טופס  I-134, בעוד שלגבי תומך משותף באמצעות טופס  I-864 קיימת התנייה.

הדרישה להוכחת אי-הפיכה לנטל ציבורי, גם אם נראית ישירה, גרמה להרבה בלבול וחרדה בקרב מהגרים זרים אשר עומדים בכל שאר  הדרישות לכניסה לארה”ב. הסיבה לסירוב בקשה לויזה עקב אי הצלחה בהוכחת עמידה בדרישה זו יכולה להיות שפוטה מאוד, כמו משלוח מסמכים לא-נכונים לפוסק בעניין.

לאינפורמציה נוספת על עמידה בתנאי הדרישה הזו, נא פנו למשרדנו בכתובת המייל:info@Relocation-Law.com.


האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת משפטית ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני. האחריות בשימוש על הנאמר במאמר הינה על הקורא בלבד.

 מאמר זה נכתב ע”י משרד עו”ד דותן כהן, העוסק בתחום דיני ההגירה לישראל, ארה”ב, אוסטרליה ואנגליה.