ויזת סטודנט לקנדה

כניסה לקנדה במסגרת היתר ללימודים במוסד להשכלה קנדי הינה הסיבה העיקרית לבקשות ויזת סטודנט לקנדה. הסטטיסטיקה מראה שבמשך שנה מוגשות יותר מ-100,000 בקשות של סטודנטים לקבלת ויזת סטודנט וללימודים במוסדות קנדיים. אזרחים זרים חייבים להגיש בקשה למה שמכונה “אישור לימודים”.

משך אישור הלימודים

לעיתים קרובות משך אישור הלימודים זהה למשך הזמן הדרוש להשלמת הלימודים או קבלת התואר.

במקרים חריגים אין צורך בקבלת אישור לימודים בכדי ללמוד במוסד קנדי, ואלו הם:

  • קורס או תכנית שיימשכו פחות מ-6 חודשים.
  • כל מי ששייך לצבא זר.
  • כל אדם אשר קרוב משפחתו שוהה בקנדה בתפקיד נציג של מדינה זרה.

הדרישות בכדי ללמוד במוסד קנדי

  • מכתב קבלה ללימודים ממוסד קנדי – בית ספר, אוניברסיטה וכו’. דוגמה למסמך כזה, ניתן למצוא כאן.
  • הוכחה כי האמצעים הכספיים שעומדים לרשות המבקש יספיקו בכדי לשלם את דמי הלימוד, המעבר לקנדה, נסיעות פנים ארציות, ואת הוצאות המחייה למשך כל תקופת הלימודים.
  • העותרים עוברים בדיקה מקפת וקפדנית ויהיה עליך להוכיח כי אין לך עבר פלילי, באמצעות תעודת יושר מהמשטרה במדינת האם שלך.
  • עליך להתחייב בכתב בפני פקיד ההגירה הקנדי כי תמלא אחר המפורט באישור הלימודים שלך בכך שתעזוב את קנדה ברגע שמשך זמן השהייה שהוקצה לך יסתיים.

אישורי עבודה בקנדה במקביל ללימודים

סטודנטים שיבקשו לשלב עבודה יחד עם לימודיהם יורשו לעשות כן.

להלן רשימת המקרים החריגים המאפשרים לקבל אישור לכך:

  • בתוך הקמפוס ללא אישור עבודה.
  • מחוץ לקמפוס עם אישור עבודה.
  • ביחד עם אישור עבודה, בתכניות המחייבות התמחות, במקצועות בהם ניסיון בעבודה מהווה חלק בלתי נפרד מהלימודים.

משרד עו”ד דותן כהן מקדיש את זמנו לעזור בהשגת ויזת סטודנט לקנדה וויזות עבודה. אנו ממליצים לסטודנטים המתקרבים לסיום הלימודים והעותרים לקבלת רישיון עבודה לעשות זאת במסגרת התכנית הנקראת “מסלול אישור עבודה לאחר סיום לימודים”. מסלול זה מאפשר לסטודנטים להאריך את משך אישור העבודה שלהם עד למקסימום מצטבר של 3 שנים.

רוצה לדעת פרטים נוספים? צור קשר עם צוות משרד עו”ד דותן כהן המתמחה בדיני הגירה לקנדה והוצאות כל סוגי הויזות לקנדה.

מידע נוסף על לימודים בקנדה