הגירה “ותעסוקה” במאה ה -21

אין ספק כי הטכנולוגיה המודרנית משנה את הדרך שבה אנו מבצעים את העבודה שלנו. עבור עובדים ומעסיקים רבים כאחד, נדרש רק חיבור פשוט לאינטרנט על מנת להשלים את משימות עבודתם במלואם. אם נצרף לעובדה זו נוכחות של מכשירים ומחשבים ניידים בכל מקום,  הרי שהדבר ברור מדוע הצורך במשרד שבו כל עובד בחברה מבצע את תפקידו דועך במהירות. במקום זאת, עבודות יכולות להתבצע כיום מהבית, במכונית, במטוס, או פשוטו כמשמעו כמעט בכל מקום על פני כדור הארץ.

ניידות זו והיכולת הקבועה להתחבר לעבודתנו בכל עת, הנה ללא ספק קידמה טכנולוגית שתמשיך להתפתח. עם זאת, מתעוררת בעיה משמעותית כאשר ההתקדמות הטכנולוגית משנה מן היסוד את שיטות העבודה שלנו, וזאת לאור העובדה כי החוקים והתקנות הקיימים אינם תקפים עוד. בעיה ספציפית זו יוצרת חוסר ודאות רבה בתחום ההגירה ומה נחשב ל – “תעסוקה”.

לדוגמה, ידוע היטב כי למבקר בארצות הברית המשתמש באשרת תייר על מנת להיכנס למדינה אסור לעבוד. יחד עם זאת, האם יכול מבקר זה לפתוח את המחשב הנייד שלו ולבדוק את המיילים עבור המעסיק האירופי שלו במהלך חופשה? האם הדבר נחשב כ”עבודה” ובכך הפרה של אשרת התייר? יש לפנות לחוק לקבלת תשובות לשאלות אלו.

על פי קוד התקנות פדרליות, סעיף 8 CFR 274, המונח “תעסוקה” מוגדר כלהן:

“כל שירות או עבודה המבוצעת על ידי עובד עבור מעביד בתוך ארצות הברית …. עם זאת, תעסוקה אינה כוללת תעסוקה מזדמנת על ידי אנשים המספקים שירות מקומי בבית פרטי אשר אינה סדירה, או לסירוגין.”

הגדרה זו לצערנו אינה מבהירה את השאלה האמורה לעיל. כלומר, אם המעסיק אינו בתוך ארצות הברית, האם ניתן לעובד לבצע את העבודה האירופית שלו בתוך ארה”ב? האם “שירות מקומי בבית פרטי” כולל בדיקת מיילים עבור מעסיק זר? מה אם המעביד הזר מתגמל את העובד עבור העבודה שנעשתה במהלך הביקור בארה”ב?

על פי ההגדרה לעיל, בהחלט ניתן לטעון כי אדם אינו מבצע “תעסוקה” (ובכך לא מפר את אשרת התייר שלו) אם הנו מקיים באופן “לא סדיר” את חובות העבודה שלו מרחוק בתוך “בית פרטי”, במהלך ביקורו בארה”ב. בנוסף, ניתן לטעון שאם המעביד הנו זר ואינו נמצא “בתוך ארצות הברית,” אזי כל עבודה אצל מעסיק אינה נחשבת באופן טכני ל”תעסוקה”. לעומת זאת, אין הדבר סביר  שמקבלי החוק האמריקאים נועדו לאפשר למבקרי תיירות להישאר בארה”ב באופן מלא ולבצע את העבודה שלהם מרחוק ואף לקבל תגמול עבור עבודה כזו.

למרבה הצער, תשובות מוחלטות לשאלות אלה עדיין אינן ברורות בחוק עצמו. לכן, חיוני כי המחוקק יטפל בנושאים אלו הנוגעים להתקדמות הטכנולוגיה, על מנת שהחוקים והתקנות שלנו ינחו בבירור את כל מי שנמצא באופן פיזי בארצות הברית. אחרת, תדירות ההפרה שאינה מכוונת של דיני הגירה בארה”ב בנושא תעסוקה תלך ותגדל.

 

האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת משפטית ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני. האחריות בשימוש על הנאמר במאמר הינה על הקורא בלבד.

 מאמר זה נכתב ע”י משרד עו”ד דותן כהן, העוסק בתחום דיני ההגירה לישראל, ארה”ב, אוסטרליה וקנדה.