גרין קארד (תעודת תושב) על בסיס קשרי משפחה – הסדרת מעמד

אזרח ארה”ב או תושב קבע בארה”ב (Legal Permanent Resident) יכולים לתת חסות לקרובי משפחה ספציפיים ולהגיש עבור בקשה לגרין קארד. ישנם שני מסלולים שונים, הראשון אם קרוב המשפחה נמצא בחו”ל והשני כאשר קרוב המשפחה נמצא באופן חוקי בארה”ב. אם קרוב המשפחה נמצא בארה”ב במעמד חוקי, הם יכולים להגיש בקשה להסדרת מעמד.

 

שלב 1 – הוכחת מערכת יחסים כשירה

  1. הגשת בקשה, לרבות הטפסים והמסמכים הדרושים להוכחת הקשר בין מבקש הבקשה למקבל הגרין קארד ותשלום האגרה הממשלתית. אם מדובר בקרוה משפחה מיידית (Immediate Relative) אז אין תקופת המתנה בין השלב הראשון והשלב השני של התהליך אפשר להגיש בקשה להסדרת מעמד, מיד לאחר הגשת הבקשה בשלב הראשון.
  2. קבלת קבלה – הודעת המאשרת את קבלת טפסים הבקשה, המסמכים התומכים והאגרה הממשלתית.
  3. הודעת אישור – הבקשה נבדקת על ידי ה- USCIS. לאחר הטיפול בבקשה וככל שהמבקש מילא אחר דרישות ה- USCIS הוא יקבל הודעה המאשרת את הבקשה.
  4. המתנה לכך שתיק יהפוך לעדכני (Current – במילים אחרות בקטגוריה הספציפית של המבקש קיים גרין קארד זמין) – בבקשה על בסיס קשרי משפחה משפחתיות, ארה”ב מתעדפת סוגים שונים של יחסים משפחתיים. והסיווג שאותו קשר מקבל יקבע כמה זמן המבקש יצטרך לחכות שיהיה גרין קארד זמין עבורם. במקרים מסוימים זמן ההמתנה יכול להיות שנים עד שיש גרין קארד יהפוך להיות זמין ורק אז אפשר לעבור לשלב הבא ולבקש גרין קארד. אם אין תקופת המתנה מכיוון שקרובת המשפחה נחשבת לקרובת משפחה מיידית, אנו יכולים להגיש מיד בקשה להסדרת מעמד.

שלב 2 – הסדרת מעמד

  1. יש להגיש בקשה להסדרת מעמד מוויזה שאינה עם כוונות הגירה (וויזה זמנית) לוויזת מהגר ולשלם את האגרה הממשלתית.
  2. יש להגיש טופס תצהיר תמיכה (Affidavit of Support) והצהרה על עצמאות (Self Sufficiency).
  3. יש להגיש מסמכים תומכים עם שני הטפסים לעיל כדי להראות כי קרוב המשפחה לא יהיה נטל על הכלכלה בארה”ב.

ניתן להגיש בקשה לקבלת מסמך המאשר עבודה בארה”ב בזמן ההמתנה להחלטה בבקשה להסדרת מעמד.

ככל שיש צורך לעזוב את ארה”ב לפני קבלת החלטה בבקשה להסדרת מעמד יש להגיש בקשה לקבלת מסמך נסיעות המאפשר זאת. אם מבקש הבקשה עוזב את ארה”ב לפני קבלת ההחלטה בבקשה להסדרת מעמד מבלי לקבל מסמך נסיעות בהתאם, בקשתו תידחה.

  1. פגישה למתן טביעות אצבע – קרוב המשפחה המבקש גרין קארד יקבל תור להשלמת ביומטריה.
  2. ראיון (אם רלוונטי) – פקידי ההגירה יבדקו את הבקשה ויקבעו אם יש צורך בראיון. אם המבקש יוזמן לראיון, הוא יצטרך להביא איתו את המסמכים התומכים המקוריים שלו.
  3. הודעת אישור – לאחר אישור התיק, המבקש יקבל אישור בדואר, והגרין קארד יגיע בדואר זמן קצר לאחר מכן.