גרין קארד על בסיס קשרי משפחה- התהליך הקונסולרי

גרין קארד על בסיס קשרי משפחההתהליך הקונסולרי

אזרח ארה”ב או תושב קבע בארה”ב (Legal Permanent Resident) יכולים לתת חסות לקרובי משפחה ספציפיים ולהגיש עבור בקשה לגרין קארד. ישנם שני מסלולים שונים, הראשון אם קרוב המשפחה נמצא בחו”ל והשני כאשר קרוב המשפחה נמצא באופן חוקי בארה”ב. התהליך הקונסולרי הוא מסלול עבור קרובי המשפחה שיישארו בחו”ל במהלך התהליך.

שלב 1 – הוכחת מערכת יחסים המזכה הגשת בקשה לגרין קארד

  1. הגשת בקשה, לרבות הטפסים והמסמכים הדרושים להוכחת הקשר בין מבקש הבקשה למקבל הגרין קארד ותשלום האגרה הממשלתית. אם מדובר בקרוה משפחה מיידית (Immediate Relative) אז אין תקופת המתנה בין השלב הראשון והשלב השני של התהליך אפשר להגיש בקשה להסדרת מעמד, מיד לאחר הגשת הבקשה בשלב הראשון.
  2. קבלת קבלה – הודעת המאשרת את קבלת טפסים הבקשה, המסמכים התומכים והאגרה הממשלתית.
  3. הודעת אישור – הבקשה נבדקת על ידי ה- USCIS. לאחר הטיפול בבקשה וככל שהמבקש מילא אחר דרישות ה- USCIS הוא יקבל הודעה המאשרת את הבקשה.
  4. המתנה לכך שתיק יהפוך לעדכני (Current – במילים אחרות בקטגוריה הספציפית של המבקש קיים גרין קארד זמין) – בבקשה על בסיס קשרי משפחה משפחתיות, ארה”ב מתעדפת סוגים שונים של יחסים משפחתיים. והסיווג שאותו קשר מקבל יקבע כמה זמן המבקש יצטרך לחכות שיהיה גרין קארד זמין עבורם. במקרים מסוימים זמן ההמתנה יכול להיות שנים עד שיש גרין קארד יהפוך להיות זמין ורק אז אפשר לעבור לשלב הבא ולבקש גרין קארד. אם אין תקופת המתנה מכיוון שקרובת המשפחה נחשבת לקרובת משפחה מיידית, אנו יכולים להגיש מיד בקשה להסדרת מעמד.עבורם. במקרים מסוימים זה יכול לקחת שנים עד שיש ויזה ואנחנו יכולים להגיש בקשה לויזת מהגרים

שלב 2 – הגשת בקשה לוויזת הגירה

  1. הגשת בקשה לרשות הוויזות הלאומית (National Visa Center). בקשה זו תכלול פרטים אישיים, היסטוריה מפורטת של העסקתו של המועמד וכתובתו וכן שאלות רבות אחרות.
  2. תצהיר תמיכה (Affidavit of Support) – תצהיר זה יצטרך להיות חתום על ידי נותן החסות (אזרח או תושב ארה”ב) על מנת שיוכלו לתמוך כלכלית בקרוב המשפחה וכי קרוב משפחתם לא יהפוך נטל על הכלכלה בארה”ב.
  3. אישור מה- NVC שהמסמכים והטפסים הנדרשים הוגשו בהתאם.
  4. לאחר שה- NVC מאשר את קבלת הבקשה והמסמכים המלאים, התיק יועבר לשגרירות לקביעת ראיון.
  5. ראיון בשגרירות – לאחר הריאיון, קרוב המשפחה יקבל וויזת מהגרים בדרכון. על קרוב המשפחה להיכנס לארה”ב לפני תאריך התפוגה הוויזה שקיבלו. זמן קצר לאחר כניסתם לארה”ב, הם יקבלו את הגרין קארד שלהם. וכרטיס Social Security.