אישור עבודה בישראל

עידן הגלובליזציה ללא ספק משפיע על שוק העבודה בישראל ובעולם כולו. אנו עדים לחברות ענק וחברות קטנות בעלות סניפים במקומות רבים בעולם.

מרבית החברות מציבות לעצמן אופקים עתידיים לפעילות בינלאומית ברחבי העולם. כך גם אנשים פרטיים אינם מגבילים עצמם לתעסוקה בשוק המקומי.

צעירים רבים מחפשים הזדמנויות להשתכר טוב יותר במקומות שונים בעולם, תיירים שמטרתם להאריך שהייתם מחפשים תעסוקה למשך שהותם, אומנים ובעלי מקצוע שונים אף הם נזקקים לעיתים לעבוד במקומות שונים בעולם. אלו המעוניינים לעשות זאת בישראל חייבים אישור עבודה בישראל. 


האמור לעיל חל על רוב מדינות העולם, והדברים יפים גם בנוגע לישראל. ישנם אנשים רבים המבקשים לעבוד בישראל לפרק זמן קצוב או בלתי קצוב.

בעוד אזרחים ותושבים (תושבים ארעיים או תושבי קבע) ישראלים מורשים לעבוד ללא הגבלה, אין כך הדבר בנוגע לזרים ללא מעמד בישראל.

לצורך העסקת זרים באופן חוקי, על פי רוב עליהם להחזיק ויזת עבודה בישראל מסוג ב/1, יצוין כי אשרה זו ניתנת במקרים רבים, אם כי תנאיה שונים בהתאם לבקשה שהוגשה. אנו נתאר להלן בקשות לאשרת עבודה נפוצות ותנאיהם:

אשרות עבודה הניתנות ומוגבלות למעסיק ספציפי בישראל:

  1. בתחום הסיעוד – אשרה זו ניתנת לאזרחים זרים המבקשים להגיע לישראל ולעבוד בתחום הסיעוד. האשרה ניתנת לאחר שהעובד נבחר על ידי מטפל/ת, והאשרה מוגבלת למטפל שבאמצעותו הוגשה הבקשה. המטפל מקבל היתר העסקה, ובאמצעות היתר זה בצירוף מסמכים נלווים מוגשת בקשה לאשרת עבודה בישראל ב/1. עובדים בתחום הסיעוד נבחרים במרבית המקרים על ידי חברות כוח אדם. אשרה בתחום הסיעוד ניתנת לתקופה של שנה, וניתנת להארכה כל שנה מחדש עד לתום 5 שנים מיום שניתנה האשרה לראשונה. יחד עם זאת, בתנאים מסוימים עובדים זרים בישראל יכולים להגיש בקשה להארכה לתקופה ארוכה יותר אצל אותו מטפל.
  2. למומחים ומנהלים זרים – חברות זרות, חברות בינלאומיות וחברות ישראליות לעיתים נדרשות להעסיק מומחים זרים מרחבי העולם לתקופה מוגבלת. מומחים אלה הינם בעלי ידע וניסיון שאינו בנחלת הכלל, ובמרבית המקרים עובדים בסניפי החברה במדינות אחרות. ויזת ב/1 למומחים ניתנת לאחר קבלת היתר מיחידת ההיתרים והגשת בקשה לאשרה במשרד הפנים. האשרה ניתנת לשנה, וניתנת להארכה של שנה נוספת לתקופה כוללת של חמש שנים ושלושה חודשים. במקרים חריגים תוארך האשרה אף מעבר לכך.
  3. לאיש סגל בכיר בחברת תעופה או בחברת ספנות זרה – אשרה זו ניתנת על פי בקשת החברה לאחר קבלת היתר העסקה והגשת בקשה לאשרה. האשרה ניתנת לתקופה של שנתיים.
  4. למרצה או העוסק במחקר במוסד להשכלה גבוהה – אשרה זו ניתנת על פי בקשת המוסד להשכלה גבוהה, לאחר קבלת היתר העסקה ואשרה בהתאם.
  5. לעובד רפואה משתלם או מומחה בבית חולים – אשרה זו ניתנת על פי בקשת בית החולים, לאחר קבלת היתר העסקה ואשרה בהתאם. המכסה השנתית לעובדי רפואה שאינם רופאים הינה 50 היתרים בלבד.
  6. לאמן זר – אשרה זו ניתנת לאחר הגשת בקשה מאת המבקש להעסיק או להזמין את האמן בצירוף תעודות ומסמכים המעידים על תעסוקתו והמוניטין שצבר.
  7. אשרת עבודה לאזרח זר לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים – אשרה זו ניתנת לתקופה קצרה. יחד עם זאת העסקה תותר רק לאחר קבלת היתר העסקה וויזת עבודה בהתאם. על הבקשה להיות מנומקת באשר לצורך הנתין הזר בישראל.

אשרות נוספות ניתנות לבעלי מקצוע אחרים כגון יהלומנים, כתבים ובני זוג של דיפלומטים. יחד עם זאת לבקשות נהלים מיוחדים והבקשות מוגשות על ידי הרשות המפקחת (כגון המפקח על היהלומים).

ויזת עבודה הניתנת למבקשים במסגרת בקשות שונות

  1. הניתנת לזכאי שבות – זכאי שבות, על פי בקשה יכול לבקש אשרת עבודה בישראל לתקופה מוגבלת. אשרה זו ניתנת לתקופה מקסימלית של 3 שנים, שבסופה יש לבחור במסלול של תושבות ארעית או עלייה.
  2. הניתנת לבן זוג זר של אזרח ישראלי – בני זוג זרים של אזרחים ישראלים זכאים להסדיר מעמדם בישראל באמצעות הליך מדורג בהתאם לסטטוס (אם נשואים או אם לאו). אשרה זו ניתנת עם הגשת בקשה להסדרת מעמד, ומאפשרת לבן הזוג הזר לעבוד ללא הגבלה אצל כל מעסיק.
  3. הניתנת להורה קשיש של אזרח ישראלי – אשרה זו ניתנת להורים קשישים זכאים לתקופה של שנה הניתנת להארכה לתקופה מקסימלית של שנתיים. עם המשך ההליך יקבלו ההורים מעמד של תושבות ארעית ולבסוף תושבות קבע.

יצוין ויודגש, בעוד אזרחים ישראלים ומרבית התושבים רשאים לעבוד ללא הגבלה, אין כך הדבר עבור זרים המגיעים לישראל. אזרח זר המבקש לעבוד בישראל עליו להחזיק באשרת עבודה.

לבסוף, בישראל נמצאים מבקשי מקלט רבים שבקשותיהם טרם נדונו ונבחנו לגופו של עניין. מבקשי מקלט אלה שאינם שוהים במתקני השהיה, לרוב מחזיקים באשרה מסוג 2(א)5 הניתנת להארכה. אומנם האשרה אינה מתירה למבקש המקלט לעבוד, אך החלטת בית המשפט העליון קבעה כי לא ינקטו כנגדם אמצעי אכיפה ועל כן מעסיקים ישראלים רשאים להעסיקם.

מאמרים נוספים בנושא אשרות עבודה בישראל

המידע נכתב בידי עו”ד דותן כהן‎ בעל משרד עורכי דין דותן כהן המתמחה בדיני הגירה לישראל, כמו כן, האינפורמציה לעיל הינה כללית, יצוין כי כל בקשה נבחנת לגופה.

אם ישנן שאלות נוספות אודות ההליך, אם אתם זקוקים לסיוע בקבלת ויזת עסקים לישראל או אישור עבודה בישראל אנא פנו אלינו ואנו נשמח לסייע.

תוכן שעשוי לעניין אותך: