מבקשי ויזה עם הרשעות פליליות, אך בעלי גזר דין מאסר על תנאי

מאמר זה נוגע להלכות של מבקשי ויזה אשר הורשעו בעבירות שאינן קשורות לסמים, אך קבלו גזר דין מאסר על תנאי. על פי חוק האזרחות וההגירה בארה"ב ( "INA"), סעיף 212 (א) (2) (א) (i) (II), "כל זר אשר הורשע, או שמודה בביצוע … מעשים המהווים עבירה של פשע שיש עימו קלון … אינה קבילה. "

החריג לכלל זה של החוק הנו אם העונש המקסימאלי האפשרי עבור העבירה שבה הזר הורשע … לא יעלה על מאסר לתקופה של שנה אחת, ואם הזר אכן הורשע בעבירה זו, לא נידון לתקופת של מאסר העולה על 6 חודשים (ללא קשר למידה שבה גזר הדין הוצא לפועל בסופו של דבר). לפיכך, אם אדם הורשע בעבירה (שאינה קשורה לסמים) שהעונש המרבי על עבירה זו הנו שנה אחת, והוא נשפט ל -4 חודשים, הרי שאותו אדם יהיה זכאי להיכלל תחת הכלל החריג ולכן, לא ייחשב אוטומטית כמי שאינו קביל, והנו זכאי ל"ויתור" של החוק המונע ממבקש את הויזה. יחד עם זאת, על מנת לקבל את הויתור, יש מספר רב של פעולות אותן יש לנקוט:

בואו ניקח למשל מבקש ויזה שהורשע בעבירה שהעונש המרבי עליה הנו 15 שנים, והוא / היא הורשע בה ונידונ/ה ל -5 שנים. אולם, בשל נסיבות מסוימות, (כלומר, זה היה העבירה הראשונה שלו מכל סוג שהוא, וכו ') הוא / הוא קבל מאסר על תנאי (כלומר, לא שהה בכלא), הרי שהשאלה הנשאלת האם אדם זה נופל לקטגורית היוצא מן הכלל, בשל העובדה שהוא / היא לא שהו בכלא (לא נידון למאסר לתקופה העולה על 6 חודשים). על מנת לקחת שלב זה צעד אחד קדימה, אדם יכול אפילו לשאול האם זה נחשב להרשעה לאור העובדה כי גזר הדין הנו על תנאי.

לפיכך, מאסר על תנאי עדיין נחשב להרשעה תחת חוקי ההגירה של ארה"ב, ועל אף העובדה כי מבקש האשרה קיבל מאסר על תנאי ולא שהה בכלא, הוא / היא עדיין יחשב כלא קביל.

ה- INA סעיף 101 (א) (48) (ב) מגדיר הרשעה כ: "כל התייחסות לתקופה של מאסר או גזר דין בגין עבירה נחשב ככולל תקופת מאסר או ריתוק ע"י בית המשפט, ללא קשר להשעיה של ביצוע עונש המאסר או ההוצאה לפועל של המאסר או גזר הדין כולו או חלקו.

לבסוף, נושא קשור אחר הנו של הרשעות זרות – על אף שהרשעה זרה מהווה הרשעה לצורכי הגירה, הרשעה זרה עדיין צריכה להיות בנוגע להתנהגויות העלולות להיחשב פליליות על פי אמות המידה של ארצות הברית. לדוגמה, אם אישה ממדינה ערבית הורשעה בשל העובדה כי אינה לובשת חיג'אב (כיסוי ראש), אזי קרוב לוודאי כי הדבר לא יחשב כהרשעה בארה"ב למטרות חוק ההגירה.

המידע האמור לעיל נמסר על ידי משרד עורכי דין דותן כהן. לקבלת מידע נוסף וסיוע אנא פנו אלינו בכתובת: info@visa-Law.com או בטלפון: + 03-7534000.

דותן כהן משרד עורכי דין המתמחה בדיני הגירה ורילוקיישן. המשרד מעניק ייעוץ משפט הגירה לחברות בינלאומיות ומקומיות וכן לקוחות פרטיים. המשרד מעניק ייעוץ משפטי בדיני הגירה למדינות הבאות: ישראל, קנדה, ארצות הברית ואוסטרליה.