אפשרויות שונות לזכאים לעליה על פי חוק השבות לקבע את מעמדם בישראל

המועמדים שחוק השבות חל עליהם ובני משפחותיהם השוהים בישראל, זכאים למעמד חוקי או תושבות בישראל, שיאפשר להם להישאר בישראל וכן לעבוד וללמוד. מאמר זה בוחן את האפשרויות השונות העומדות בפני הזכאים לעליה על פי חוק השבות כאשר הם מעוניינים להסדיר את מעמדם בישראל לאחר קבלת אישור ממשרד הפנים.

על פי הוראות משרד הפנים, המעמד המשפטי של זכאי חוק השבות יוסדר באמצעות הליך פשוט ומהיר.

להרחבה אנא ראו מאמרנו באתר לשכת עורכי הדין.