אפשרויות שונות לזכאים לעליה על פי חוק השבות לקבע את מעמדם בישראל

המועמדים שחוק השבות חל עליהם ובני משפחותיהם השוהים בישראל, זכאים למעמד חוקי, שיאפשר להם להישאר בישראל וכן לעבוד וללמוד. מאמר זה בוחן את האפשרויות השונות העומדות בפני הזכאים לעליה על פי חוק השבות כאשר הם מעוניינים להסדיר את מעמדם בישראל לאחר קבלת אישור ממשרד הפנים.

על פי הוראות משרד הפנים, המעמד המשפטי של זכאי חוק השבות יוסדר באמצעות הליך פשוט ומהיר.

חוק השבות קובע כי כל יהודי וכן בניו ונכדיו ולעיתים גם נכדי נכדיו ובני זוגם, זכאים להגיע ולהשתקע בישראל. על פי חוק השבות, עולה חדש מקבל מיד אזרחות ישראלית. ישנם מקרים רבים בהם מועמדים על פי חוק השבות מגיעים לישראל למטרות לימוד או עבודה אך אינם מעוניינים לעשות עליה. ישנם מגוון סיבות לכך- חלקם מעוניינים להשתקע בטרם העליה, במקרים אחרים הליך העליה נדחה עד שכל המשפחה תוכל לעלות ביחד, ולעיתים אנשים מעוניינים לדחות קבלת הטבות כספיות  מכיון שתוקפם של ההטבות פג כעבור 3 שנים. לא נדון בהגדרה המורכבת לגבי מי נחשב יהודי, אלא נתרכז באפשרויות השונות העומדות לזכאים על פי חוק השבות.

הוכחת יהדות להסדרת מעמד במשרד הפנים שונה מזה הדרוש על מנת להינשא בישראל, בטקס נישואין דתי מוסמך ומקובל על ידי הרבנות הראשית בישראל.  האפשרות החוקית היחידה לנישואין היא ברבנות, ולשם כך, חייבים הבעל והאישה להוכיח את יהדותם.

הוכחת היהדות להסדרת מעמד במשרד הפנים שונה מזה הדרושה על מנת להינשא כראוי בישראל, בטקס נישואין דתי מוסמך ומקובל על ידי הרבנות הראשית בישראל. האפשרות החוקית היחידה הנישואין בישראל עבור זוג יהודי הוא אחד שנערך על ידי הרבנות, ולשם כך, הן הבעל והן האשה חייב בסמכות הרבנות ובהוכחת יהדותם. בהקשר זה, היות מוטב חוק השבות, וההוכחה הנדרשת לקבלת חוק שבות אנם נחשבים כהוכחות מספיקות.

לקבלת מעמד חוקי על פי חוק השבות, מועמד חייב למלא את הטופס המתאים בבקשה לקבלת ויזה ולהגיש את הבקשה למשרד הפנים בצירוף מכתב חתום על ידי רב מוכר בקהילה היהודית, אשר מציין כי הנו מכיר את המועמד.

האפשרויות של ביסוס מעמד חוקי על פי חוק השבות:

  1. אשרת תייר ב-2- התקנות קובעות שמועמד על פי חוק השבות אשר נשאר בישראל עם אשרת תייר ומעוניין להאריך את שהותו יוכל להגיש למשרד הפנים בקשות להארכת שהותו עד ל-27 חודשים עוקבים (שנתיים ושלושה חודשים). בנוסף, על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אדם עם אשרת תייר אשר זכאי לעלות על פי חוק השבות יוכל לשנות את מעמדו החוקי ולעשות עליה בלי לעזוב את ישראל ולעבור תהליך של שינוי מעמד (זאת בניגוד לשינוי מעמד מתייר לאשרת עבודה עבור מומחים זרים).
  2. אישור עבודה ב-1- ויזה מסוג זה מיועדת למועמדים על פי חוק השבות המעוניינים לעבוד בישראל ולעבור תהליך מזורז ללא תשלום אגרה. לאחר אישור בקשת המועמד, יונפק לו אישור עבודה כלהלן:

א.      המועמד יקבל אשרת עבודה ב-1 לשנתיים, אותה יוכל להאריך לאחר פקיעת תוקפה לשלוש שנים נוספות.

ב.      לאחר תקופה של 5 שנים (מיום קבלת הויזה הראשונה) יוכל המועמד להגיש בקשה לקבלת מעמד עולה חדש או אשרת א'5- מעמד תושב קבע למשך שנתיים, אותה יוכל להאריך בשנתיים נוספות.

ג.       לאחר הנפקת הויזה, יוכל המועמד לעבוד בישראל בכל מקום ללא הגבלות (בניגוד למומחים זרים, אשר רשאים לעבוד אצל מעסיק אחד אשר הגיש את הבקשה עבורם).

  1. אשרת סטודנט א'2- ויזה זאת מיועדת לסטודנטים על פי חוק השבות אשר מעוניינים ללמוד ולעבוד בישראל.  עליהם יהיה להראות אישורים שהתקבלו למוסד מוכר בישראל או לישיבה. לאחר קבלת האישור, יונפק למועמדים אשרת סטודנט כלהלן:

א.      אשרת סטודנט לתקופה של 3 שנים רצופות.

ב.      לאחר שלוש שנים (מיום קבלת הויזה) תקופת זמן נוספת תוכל להיות מאושרת בהתאם לתקופת הלימודים.

ג.       תקנות משרד הפנים מקנות למועמדי חוק השבות אשר מחזיקים באשרת סטודנט א'2, לעבוד במשרה חלקית כל עוד העבודה אינה מתנגשת עם לימודיהם.

  1. אשרת א'1 עולה חדש- מעמדם החוקי של מועמדים על פי חוק השבות אשר מעוניינים להשתקע בישראל ולהתחיל בהליך עליה. לאחר אישור המועמד, תונפק אשרת א'1 כלהלן:

א.      תחילה תונפק אשרה לשלוש שנים המאפשרת לימודים ועבודה.

ב.      לאחר אישור המעמד החוקי, תונפק תעודת זהות זמנית (תעודה כתומה).

ג.       לאחר תקופה של שלוש שנים, יוכל המועמד להגיש בקשה למעמד חוקי של עולה, או להאריך את האשרה שברשותו לתקופה נוספת של שנתיים.

ד.      לאחר חמש שנים במעמד א'1 יוכל המועמד להגיש בקשה לאשרת א'5 למשך שנתיים. בתום שנתיים, ניתן יהיה לקבל הארכה לשנתיים נוספות.

ה.      מעמד זהה יינתן לבני משפחה אחרים, לאחר הוכחת קשרי משפחה (תעודת לידה/תעודת נישואין).

ו.        נושאי אשרה א'1 או א'5 אינם זכאים לדמי קליטה, אולם קבלת אשרת א'1 מאפשרת קבלת זכויות סוציאליות, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

  1. אשרת א'4 למלווה סטודנט/תלמיד ישיבה- מעמד זה מיועד לבן זוג אשר עומד בקריטריונים של חוק השבות, אשר נשוי למועמד שיש לו אשרת א'2 ויש להם ילדים קטינים. בהוכחת קשרי המשפחה על ידי הצגת אישורי נישואים ו/או תעודות לידה, למלווה תונפק אשרת א'4 כלהלן-

א.      לאחר קבלת הויזה, יוכלו בני הזוג לעבוד בישראל.

ב.      תוקף הויזה יהיה זהה למועמד אשר לו אשרת א'2.

מעניין לראות שעל פי תקנות משרד הפנים, המחזיקים בויזת א'4 מורשים לעבוד בישראל. זהו חריג לכלל, שכן על פי תקנות הכניסה לישראל, 1974 ישנו סעיף האוסר על מחזיקי ויזה א'4 לעבוד אלא אם משרד הפנים אישר זאת.