חוות הדעת שהגיש משרדנו הכריעה את הכף בהחלטת בית הדין לעבודה והובילה להעדר הרשעה על אף ביצוע העבירה