ויזת עבודה לארה”ב

בדרך כלל, אזרח מדינה זרה המבקש להכנס לתחומי ארה”ב חייב להשיג תחילה ויזה, בין אם ויזה לשהייה זמנית שאינה ויזת הגירה, או ויזת הגירה במעמד של אזרח קבע. ויזות עבודה זמניות מיועדות עבור אנשים המבקשים להיכנס לארה”ב, לצרכיי עבודה בה, לתקופה מסוימת בלבד. הם נדרשים להוכיח שיש בידיהם הצעת עבודה וכי המעסיק יגיש בקשה לרשויות ההגירה האמריקאים (USIS) בגינם.


לפני הגשת הבקשה לויזה תידרש להראות כי הוגשה אכן בקשה כזו וכי אושרה על ידי רשויות ההגירה. המומחים במשרד עו”ד דותן כהן יסייעו לך בכל שלב בדרך להשגת הויזה המבוקשת.

אם ברצונך לקבל ויזת עבודה זמנית, מומחי ההגירה שלנו יעזרו לך בהשגת ויזה באחת מהקטגוריות הבאות:

סוגי ויזות עבודה לארה”ב

ויזת עבודה H-1B העסקה בתפקיד / מקצוע מיוחד

ויזה כזו מצריכה רמת השכלה גבוהה במיוחד או שקולה לה. מידע נוסף על ויזת H-1B.

ויזת עבודה H-2A לעובד חקלאי זמני

לעבודה עונתית זמנית בחקלאות.

ויזת עבודה H-2B לעובד לא-חקלאי זמני

לעבודה עונתית זמנית שאינה חקלאית.

ויזת עבודה H-3 למתמחה או בעל השכלה מיוחדת

המגיע לצרכיי התמחות שאינה סטאז’ רפואי או אקדמי, ואשר אינה קיימת במדינת המוצא שלו או לצרכיי התמחות בתחום חינוך ילדים או בעלי ליקויים נפשיים, פיזיים או צרכים מיוחדים.

ויזת עבודה L לחילופי עובדים בתוך החברה

לצרכיי עבודה בסניף, חברת אם, חברה שותפה, או חברת בת של המעסיק הנוכחי, בתפקידי הנהלה בכירה או ניהול, או בתפקיד המצריך ידע מקצועי ספציפי. העותר חייב להוכיח כי הועסק על ידי אותו מעסיק מחוץ לגבולות ארה”ב לפחות שנה אחת ברצף במשך שלוש השנים שקדמו לבקשה.  מידע נוסף על ויזת L-1.

ויזת עבודה O לאדם בעל יכולות מיוחדות או הישגים מיוחדים

לאנשים בעלי יכולות מיוחדות או הישגים מיוחדים בתחומי המדע, האמנות, החינוך, העסקים, אתלטים, או בעלי הישגים מיוחדים בתחומי הקולנוע והטלוויזיה, אשר יכולים להוכיח הכרה לאומית או בינלאומית בהם וביצירותיהם ואשר מתכוונים לעבוד בתחום התמחותם. מידע נוסף על ויזת O.

משרד עו”ד דותן כהן יסייע בידך להשיג את ויזת העבודה המתאימה לך !

סוגי ויזות זמניות אחרות הקיימות

  • P-1 לאתלט בודד או קבוצת אתלטים, או לחבר בלהקת בידור
  • P-2 אמן או בדרן (יחיד או קבוצה)
  • P-3 אמן או בדרן (יחיד או קבוצה)
  • Q-1 למשתתף בתכנית בינלאומית לחילופי תרבויות

לעזרה בכל אחת מויזות עבודה אלו, אנא פנה למומחי ההגירה שלנו שיסייעו לך בהשגתם בצורה מהירה וקלה !