הסעיף להגנת הסטטוס של ילדים זוכי הגרלת גרין קארד

הכלל לגבי זוכי הגרלת הגרין קארד קובע כי אדם מעל גיל 21 אינו זכאי לקבל גרין קארד גם אם הוריו זכו בהגרלת הגרין קארד באותה שנה. לכן, אותו אדם אינו זכאי להיכלל בבקשת הוריו לקבלת גרין קארד במסגרת הגרלת הלוטו.

חריג לכלל זה הנו הסעיף להגנת סטטוס הילד. מטרת הסעיף הנה לאפשר לבני משפחה אשר מלאו להם 21 שנים, להישאר תחת הגדרה של "ילדים" על פי חוקי ההגירה. על ידי כך, זכאים ילדים שמלאו להם 21 להיות כלולים בבקשת הוריהם לקבלת ויזה. עם זאת, הקביעה לזכאות שונה, ועל מנת לחשב את הגיל למטרות זכאות השתתפות בהגרלת הלוטו לקבלת גרין קארד יש לפעול כלהלן:

  1. יש לחשב את גיל הילד במועד בו מספר האשרה הופך לזמין, או במועד אישור הבקשה, לפי המאוחר.

  2. יש להפחית את המספר שהתקבל במספר הימים שבהם הבקשה היתה בהמתנה.

 

ההגדרה הכללית למועד שבו בקשה לגרין קארד הופכת לזמינה, היא "היום הראשון של החודש בו מחלקת המדינה של ארה"ב מפרסמת עלון בו מצויינית זמינות הויזה."

על מנת להסביר את התהליך, מספרי תיקים נוכחיים מפורסמים בעלון מחלקת המדינה של ארה"ב בדרך כלל 1-2 חודשים טרם הראיון. לדוגמא- המספרים המפורסמים באוגוסט רלוונטיים לראיונות באוקטובר.  לפיכך, השאלה היא מתי הופך המספר לזמין- באוגוסט או באוקטובר? על פי ההגדרה לעיל, שי להניח שהמספר הופך לזמין ב-1 באוגוסט (גם אם העלון מפורסם ב- 15 באוגוסט או בכל מועד אחר באוגוסט).  

באשר לדרישה השנייה, ההגדרה הכללית ל"המתנה" הינה "היום הראשון שבו מועמד שלח מכתב לגבי השתתפות בהגרלת הלוטו לקבלת גרין קארד ועד ליום קבלת מכתב הזכיה."  על כן, אם היום הראשון שבו מועמד נרשם להגרלת הלוטו היה ב- 1 באוקטובר 2012, והוא זכה וקיבל מכתב על כך ביום 1 במאי 2013, את זמן ההמתנה יש להפחית מגיל הילד (213 ימים, או קצת מעבר ל- 7 חודשים). לדוגמא- אם הורה שמגיש וזוכה בלוטו מסתמך על זמן ההמתנה בקביעת גיל הילד (כפי שצוין בדוגמא לעיל 7 חודשים) בין 1 באוקטובר ובין 1 במאי 2013, הרי שאם לילד ימלאו 21 ב 1 בספטמבר 2012 ומספר ההורים יתפרסם כזמין ב 5 בדצמבר 2012, הרי שלאור העובדה כי לילד יהיה עד אפריל 2013 (7 חודשים אחרי 1 בספטמבר 2012) בטרם ייחשב בן 21, לפיכך יוכל להיכלל בבקשת ההורים.

לסיכום, הנוסחה לקביעה אם ילד מי אשר מתקרב לגיל 21 או שכבר מלאו לו 21, זכאי להכלל בבקשת הוריו לקבלת גרין קארד באמצעות הלוטו, עלולה להיות מסובכת, ואף כמה מן הפקידים בשגרירויות ובקונסוליות ארה"ב מתקשים לעשות את החישובים הנכונים.

 

המידע האמור לעיל נמסר על ידי משרד עורכי דין דותן כהן. לקבלת מידע נוסף וסיוע אנא פנו אלינו בכתובת: info@Relocation-Law.com או בטלפון: 03-754000

דותן כהן משרד עורכי דין המתמחה בדיני הגירה ורילוקיישן. המשרד מעניק ייעוץ משפט הגירה לחברות בינלאומיות ומקומיות וכן לקוחות פרטיים. המשרד מעניק ייעוץ משפטי בדיני הגירה למדינות הבאות: ישראל, קנדה, ארצות הברית ואוסטרליה.