היתרונות בקבלת מעמד של מפעל מאושר

הדין המשפטי החל על עובדים ממדינות זרות מתחלק למספר קטגוריות, וההבדל המהותי נוגע למומחיות העובדים – בעוד יש הבדל בין עובדים זוטרים המגיעים ארצה לביצוע תפקידים הנחוצים בשוק, לעומת מומחים המוזמנים ארצה לביצוע עבודות הדורשות מומחיות וידע שאינו בנחלת הכלל. תת קטגוריה נוספת בתחום המומחים המוזמנים ארצה, הינם מומחים מאושרים – קרי מומחים שמוזמנים ארצה לעבוד במפעל מאושר. להלן נביא בפניכם סקירה קצרה של מפעל מאושר, ולעניינינו מומחים מאושרים המוזמנים לעבודה במפעל מאושר. כמו כן, נבחן את ההטבות הניתנות מתוקף מעמד מומחה מאושר והכדאיות למומחה מבחינת מיסוי.

להרחבה אנא ראו מאמרנו באתר לשכת עורכי הדין.