אשרה נפרדת – הטבעת חותמת כניסה לישראל בגיליון נפרד מהדרכון הזר

אנשי עסקים אשר אינם מעוניינים כי על גבי דרכונם הזר תונפק חותמת כניסה של מדינת ישראל, יכולים לבקש הנפקת "אשרה נפרדת", בהתאם לנוהל "הטיפול בכניסת מבקרים במעברי הגבול המבקשים אשרה נפרדת ואי הטבעת חותמת בדרכונם" של משרד הפנים (להלן: "נוהל אשרה נפרדת").


 מטרת הנוהל לקבוע את השיטה לטיפול במתן אשרה נפרדת. על פי הנוהל אישור הבקשה לאי הטבעת חותמת כניסה בדרכון הזר תלויה במדינת מוצאו ובדרכון הזר של המבקש.

להרחבה אנא ראו מאמרנו באתר לשכת עורכי הדין.