03-7534000    info@Visa-Law.co.il

המלצה מנרימן נדלר שבדיה

05Dec2013

המלצה מנרימן נדלר שבדיה

מר רוזנטל היקר !

אשמח להמליץ בפה מלא על שירותי משרד עו”ד דותן כהן לכל מי שרוצה להבטיח את סיכויו לקבלת גרין קארד ולהוכיח כי השירות שקיבלתי ממך היה אמין ומקצועי וכי עשית ככל יכולתך למעני,” “בדיוק כפי שהובטח לי בשיחה הטלפונית הראשונה שניהלנו.

תודה רבה על עזרתך,

נרימן נדלר

29 לאוגוסט 2013
שבדיה.