03-7534000    info@Visa-Law.co.il

המלצה מאת מאזן אפאנה מערב הסעודית

05Dec2013

המלצה מאת מאזן אפאנה מערב הסעודית

מומלצים בכל פה; מקצועיותם, יעילותם וההכנה הדקדקנית בכל שלב של אנשי משרד עו”ד דותן כהן סייעו לי ולמשפחתי בת 5 הנפשות להשיג את הגרין קארד באופן שנראה שיא הקלות.
אין מילים לתאר את התמיכה הרבה והמעקב אחר השלמת המסמכים הדרושים. בהחלט אמליץ על משרדכם לכל מי שאדע שהגיש בקשה לגרין קארד בעקבות זכייה בהגרלה.

מאזן אפאנה
21 יולי 2013
ערב הסעודית