03-7534000    info@Visa-Law.co.il

המלצה מאת קמל פאטאל, זמביה

05Dec2013

המלצה מאת קמל פאטאל, זמביה

אמליץ ללא היסוס על שירותי משרד עו”ד דותן כהן לכל מי שיתעניין בשירותיהם להשגת גרין קארד. התרשמתי מאוד מהמקצועיות שהפגין צוות המשרד בארגון המסמכים, הקשר הישיר ללקוח הן באי מייל והן טלפונית, הכנת רשימת המסמכים הנדרשים (והסבר היכן וכיצד להשיגם במידה שהם חסרים), הכנה לראיון, ולבסוף גם בדיקה נוספת, טלפונית, לוודא ולאשר שכל המסמכים שברשימה מוכנים ועונים על הדרישות והסבר מה צפוי לקרות בראיון בשגרירות.
בזכות יעילותם וההכנה המוקדמת הרגשנו מלאי בטחון והצלחנו להשיג את הגרין קארד ללא בעיות.
ברצוני להדגיש שוב את העובדה שנמליץ ללא היסוס על שירותי משרד עו”ד דותן כהן לכל אחד המחפש ייעוץ לגבי הגירה או נזקק לייצוג מכל סוג שהוא.
בתודה,
קמל פאטאל
19 לאוגוסט 2013
זמביה