03-7534000    info@Visa-Law.co.il

המלצה מאת ג’מילה וסאלים מטוניסיה

05Dec2013

המלצה מאת ג’מילה וסאלים מטוניסיה

בעלי זכה בהגרלת הגרין קארד לשנת 2012. החלטנו להסתייע בשירותי משרד עו”ד המתמחה בהגירה ובחרנו בשירותי משרד עו”ד דותן כהן להסתייע בהם לקבלת הגרין קארד.

ברצוננו להודות לצוות המעולה של משרד עו”ד דותן כהן אשר טיפל בנו: מייקל רוזנטל, עאסם שייח’ ואריקה שיין, אשר הגשימו את חלומנו.
הם מקצועיים מאוד, וסייעו לנו רבות, במיוחד מייקל אשר ללא עזרתו לא היינו מצליחים לעולם לעבור את הראיון. הם הפכו את החווייה הזו לפשוטה, קלה והצדיקו את הבחירה בהם.

מייקל סייע לנו בכל שלב, טיפל בכל פרט הקשור במילוי הטפסים, בבדיקתם, בקבלת האינפורמציה הנדרשת מאתנו, עזר בהכנת המסמכים והדריך אותנו מראש בכל פרט הקשור בראיון.

ובזכות עבודת ההכנה המעמיקה שלו הראיון היה פשוט ומהיר, כל המסמכים והטפסים הנכונים היו בידינו וידענו מראש מה מצפה לנו בכל שלב: היינו מוכנים היטב להצליח ולקבל את הגרין קארד.

תודה רבה לך מייקל על מאמציך סייעת לנו רבות ובלעדיך לא היינו מצליחים להגשים את חלומנו.

ממליץ בהחלט על משרד עו”ד דותן כהן לכל חברינו ולכל אחד הזוכה בהגרלת הגרין קארד – אל תהססו לבחור בשירותי משרד עו”ד דותן כהן.

ג’מילה וסאלים

15 לפברואר 2013

טוניסיה