03-7534000    info@Visa-Law.co.il

המלצה מאת עמית מישראל

09Jan2014

המלצה מאת עמית מישראל

“תודה רבה על עזרתכם בבקשתי. הראיון עבר בהצלחה והכל עבר חלק. השקעתכם הוכיחה את עצמה, הן במילוי המסמכים והן בהכנה לראיון. הייתם יסודיים, קשובים לשאלותי הרבות והחשוב מכל, תמכתם בי כל העת. תודה שוב”

עמית מ. . הגרלת גרין קארד 2009 . 28 לנובמבר 2009