03-7534000    info@Visa-Law.co.il

הגירה לאנגליה

משרדנו מסייע ללקוחות ארגוניים בהליך ההגירה לבריטניה

 • ויזה למעסיקים נותני חסות – עבור חברות זכאיות המורשות לתת חסות לעובדים. על החברות להיות בעלות מערכות מתאימות על מנת לפקח על עובדיהן ולהוכיח כי החברה היא עסק אמיתי. הרשיונות כוללים רשיונות Tier 2 עבור עובדים מיומנים עם הצעות עבודה לטווח ארוך וכן רשיונות Tier 5 לעובדים מיומנים זמניים.
 • ויזה Tier 2 אינטרה-ויזה – ישנם ארבעה סוגים לויזה זו: לטווח ארוך, לטווח קצר, מתלמד, ואשרת העברת מיומנויות.

  • אשרת העברת מיומנויות אינה זמינה עוד אלא אם  לחברה אשר נותנת חסות היה אישור לפני  23.11.2016.
  • ויזה לטווח ארוך היא לתעסוקה שנמשכת יותר מ-12 חודשים.
  • ויזה לטווח קצר היא לתעסוקה שנמשכת פחות מ-12 חודשים, ההעסקה אינה יכולה להתבצע על ידי עובד חדש, אלא על ידי עובד בעל נסיון של 12 חודשים לפחות בחברה.
  • ויזה למתלמד היא לתכניות מתלמדים לתפקידים מומחים, והעובד חייב להיות בעל נסיון של לפחות שלושה חודשים אצל המעסיק.
 • ויזת Tier 5  עובד זמני- ישנה חמישה סוגים של אשרות זמניות:

  • עובדים בתחום הספורט-  מטרתן לאפשר לעבוד כספורטאי לתקופה של עד שנה, או כבדרן/אמן עד לתקופה של עד שנתיים;
  • עובדים בצדקה – מאפשרת לעבוד ללא שכר לתקופה של עד שנה;
  • עובדים דתיים – מאפשרת לעבוד לתקופה של עד שנתיים;
  • חילופים מאושרים באופן ממשלתי – ניתן לעבוד לתקופה של עד שנה, או לעשות עבודות מחקר עד שנתיים;
  • אשרות הסכם בינלאומי – מאפשרות לעבוד בתפקיד הכלול בהסכמים בין מדינות (לדוגמא – עובדים של ממשלות זרות)

 

מידע נוסף על הגירה לאנגליה